Vol. 37 No. 1 (2023): The impact of the crisis on the functioning of enterprises and the transformation of spatial systems

					View Vol. 37 No. 1 (2023): The impact of the crisis on the functioning of enterprises and the transformation of spatial systems

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 37 (1)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 37 (1)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Kraków 2023

Published: 2023-03-31