Nowy numer 37(2)/2023 opublikowany! Od 2022 r. mamy IF!

2023-07-04

Drodzy Autorzy i Czytelnicy,

Uprzejmie informujemy, że nowy numer 37(2)/2023 Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego pt. „Przemiany przemysłu i usług warunkach zmienności otoczenia” (pod red. Wioletty Kilar i Karoliny Smętkiewicz) został opublikowany. Serdecznie zapraszamy do lektury i do zgłaszania nowych tekstów!

Jednocześnie z radością informujemy, że czasopismo ma po raz pierwszy określony współczynnik wpływu - Journal Impact Factor (JIF) za 2022 rok (0,3) w nowo opublikowanej bazie Journal Citation Reports (JCR) firmy Clarivate Analytics.

Redakcja