List of the reviewers

List of the reviewers until 2013

Antoni Fajferek, prof. dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Sławomir Kurek, prof. UP dr hab. (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland)

Jerzy Kitowski, prof. UR dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)

Tomasz Komornicki, prof. dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Jan Łoboda, prof. dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Eugeniusz Rydz, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Zygmunt Szymla, prof. dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

 

List of the reviewers 2014

Bronisław Górz, prof. dr hab. (Profesor emeritus, Poland)

Liudmila Fakeyeva, Ph.D. (Belarusian State University, Minsk, Belarus)

Jerzy Kitowski, prof. UR dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)

Tomasz Komornicki, prof. dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Eugeniusz Rydz, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Maria Tkocz, prof. UŚ dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Krzysztof Wach, prof. UEK, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

 

List of the reviewers 2015

Paweł Czapliński, prof. USz dr hab. (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Liudmila Fakeyeva, Ph.D. (Belarusian State University, Minsk, Belarus)

Bronisław Górz, prof. dr hab. (Profesor emeritus, Poland)

Jerzy Kitowski, prof. UR dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)

Eugeniusz Rydz, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Zdeněk Szczyrba, doc. RNDr., Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Czech Republic)

Zygmunt Szymla, prof. dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

 

List of the reviewers 2016

Zoltán Bartha, Ph.D. (University of Miskolc, Miskolc, Hungary)

Anna Czaplińska, dr (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Paweł Czapliński, prof. USz dr hab. (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Joanna Dominiak, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Bronisław Górz, prof. dr hab. (Profesor emeritus, Poland)

Andrea Gubik, Ph.D. (University of Miskolc, Miskolc, Hungary)

Mykhailo Hamkalo, Ph.D. (Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine)

Bartosz Jenner, Ph.D. (Reckitt Benckiser, Hull, United Kingdom)

Jerzy Kitowski, prof. UR dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)

Arkadiusz Kołoś, dr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Tomasz Komornicki, prof. dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Marek Maciejewski, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Małgorzata Mędrala, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Beata Namyślak, dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Pavel Ptáček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Czech Republic)

Maciej Smętkowski, dr hab. (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Poland)

Jacek Strojny, dr (Politechnika Rzeszowska, Poland)

Zygmunt Szymla, prof. dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Katarzyna Świerczewska-Pietras, dr (Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Poland)

Maria Tkocz, prof. UŚ dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Agnieszka Żur, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

 

List of the reviewers 2017

Krzysztof Borodako, prof. UEK dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Anna Czaplińska, dr (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Bronisław Górz, prof. dr hab. (Profesor emeritus, Poland)

Mykhailo Hamkalo, Ph.D. (Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine)

Jerzy Kitowski, prof. UR dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)

Joanna Kudełko, prof. UEK dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Beata Namyślak, dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Eugeniusz Rydz, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Maria Tkocz, prof. UŚ dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Krzysztof Wach, prof. UEK, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Agnieszka Żur, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

 

List of the reviewers 2018

Krzysztof Borodako, prof. UEK dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Marta Chmielewska, dr (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Paweł Czapliński, prof. USz dr hab. (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Joanna Dominiak, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Liudmila Fakeyeva, Ph.D. (Belarusian State University, Minsk, Belarus)

Hanna Godlewska-Majkowska, prof. SGH dr hab. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Poland)

Bronisław Górz, prof. dr hab. (Profesor emeritus, Poland)

Jerzy Kitowski, prof. UR dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)

Arkadiusz Kołoś, dr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Joanna Kudełko, prof. UEK dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Zbigniew Makieła, prof. dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Eugeniusz Rydz, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Krzysztof Stachowiak, prof. UAM dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

Piotr Stanek, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Maria Tkocz, prof. UŚ dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Krzysztof Wach, prof. UEK, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

 

List of the reviewers 2019

Natalia Anipko, Ph.D. (Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine)

Jadwiga Berbeka, prof. UEK, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Emilia Bogacka, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Alicja Brodzka, dr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Poland)

Anna Czaplińska, dr (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Paweł Czapliński, prof. Usz, dr hab. (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Jakub Czerniak, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland)

Nelly Daszkiewicz, prof., dr hab. (Politechnika Gdańska, Poland)

Joanna Dominiak, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Wojciech Dyba, dr inż. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Łukasz Gawor, dr (Politechnika Śląska, Poland)

Agnieszka Głodowska, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Bronisław Górz, prof. dr hab. (Profesor emeritus, Poland)

Bohuslava Gregorová, Ph.D., PaedDr. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banska Bystrica, Slovakia)

Anna Anetta Janowska, dr (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Poland)

Joanna Kizielewicz, prof. UMG, dr hab. (Uniwersytet Morski w Gdyni, Poland)

Małgorzata Kędzior-Laskowska, dr (Uniwersytet Gdański, Poland)

Arkadiusz Kołoś, dr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Tomasz Komornicki, prof. ndzw. IGiPZ PAN, dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Janusz Paweł Kostecki, prof. ndzw., dr hab. (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Poland)

Karolina Kotulewicz-Wisińska, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Marzena Lamparska, dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Barbara Lampic, dr (University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, dr hab. (Uniwersytet Warszawski, Poland)

Cezary Mądry, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Grzegorz Micek, prof. UJ, dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Mirosław Mika, prof. UJ, dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Marek Młyńczak, prof. PWr, dr hab. inż. (Politechnika Wrocławska, Poland)

Marta Najda-Janoszka, prof.  UJ,  dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Beata Namyślak, dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Jan Novotny (Slovenska Akademia Vied, Bratislava, Slovakia)

Marcin Piątkowski, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Agnieszka Krystyna Rothert, prof. UW, dr hab. (Uniwersytet Warszawski, Poland)

Agnieszka Skala, dr hab. (Politechnika Warszawska, Poland)

Krzysztof Stachowiak, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Marek Szajt, prof. PCz, dr hab. (Politechnika Częstochowska, Poland)

Piotr Szukalski, prof. UŁ, dr hab. (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. IGiPZ PAN, dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Maciej Tarkowski, dr (Uniwersytet Gdański, Poland)

Kadir Temurçin, Prof. Dr. (Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey)

Maria Tkocz, prof. GWSH, dr hab. (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Poland)

Anna Tobolska, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Piotr Waląg, dr (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Poland)

Damian Walczak, dr (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland)

Magdalena Wdowicka, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Marek Więckowski, prof. ndzw. IGiPZ PAN, dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

 

List of the reviewers 2020

Artur Bajerski, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Jadwiga Berbeka, dr hab., prof. UEk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Krzysztof Borodako, dr hab., prof. UEk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Paweł Brezdeń, dr (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Paweł Czapliński, prof. Usz, dr hab. (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Joanna Dominiak, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Diana Dryglas, prof. AGH, dr hab. (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Poland)

Liudmila Fakeyeva, Ph.D., Associate Professor (Belarusian State University, Minsk, Belarus)

Bohuslava Gregorová, Ph.D., PaedDr. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banska Bystrica, Slovakia)

Krzysztof Gwosdz, prof. UJ, dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Emília Huttmanová, Ph.D. doc.ing. (Prešovska Univerzita v Prešove, Prešov, Slovakia)

Dariusz Ilnicki, dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Iwona Jażewicz, dr hab., prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Piotr Kafel, dr hab. inż. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Katarzyna Kowalska, dr (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland)

Joanna Kudełko, Prof. UEk, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Paweł Andrzej Malendowicz, dr hab., prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland)

Cezary Mądry, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Grzegorz Micek, prof. UJ, dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Marta Najda-Janoszka, prof.  UJ,  dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Beata Namyślak, dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Marcin Piątkowski, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Luiza Piersiala, dr inż. (Politechnika Częstochowska, Poland)

Pavol Plesník, Ph.D., doc.RNDr. (Slezská Univerzita v Opavě, Opava, Czech Republic)

Marcin Połom, dr  (Uniwersytet Gdański, Poland)

Kristína Pompurová, Ph.D., doc.ing. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banska Bystrica, Slovakia)

Dariusz Jan Pyza, dr hab. inż., prof. PW (Politechnika Warszawska, Poland)

Eugeniusz Rydz, prof. zw. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Marcin Semczuk, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Piotr Serafin, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Edyta Sidorczuk-Pietraszko, dr (Uniwersytet w Białymstoku, Poland)

Sławomir Skiba, dr (Uniwersytet Morski w Gdyni, Poland)

Krzysztof Stachowiak, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Anatoly Stepanov, Ph.D., Professor (Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia)

Natalia Sysoeva, Ph.D., Professor (Irkutsk Scientific Center, Irkutsk, Russia)

Marek Szajt, prof. PCz, dr hab. (Politechnika Częstochowska, Poland)

Anna Irena Szymańska, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. IGiPZ PAN, dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Maciej Tarkowski, dr (Uniwersytet Gdański, Poland)

Marek Więckowski, prof. ndzw. IGiPZ PAN, dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Nuri Yavan, Ph.D., Assoc.Prof.Dr. (Ankara University, Ankara, Turkey)

 

List of the reviewers 2021

Felix Arion, Ph.D., Professor (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Romania)

Tadeusz Bocheński, dr  (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Paweł Brezdeń, dr (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Alexander Burnasov, PhD (Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia)

Anna Czaplińska, dr (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Paweł Czapliński, prof. Usz, dr hab. (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Marta Czyżewska, dr (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland)

Marta Derek, dr (Uniwersytet Warszawski, Poland)

Joanna Dominiak, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Wojciech Dyba, dr inż. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Diana Dryglas, prof. AGH, dr hab. (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Poland)

Michael Gameli Dziwornu, PhD (University of Milan-Bicocca, Italy)

Liudmila Fakeyeva, Ph.D., Associate Professor (Belarusian State University, Belarus)

Jenő Zsolt Farkas, PhD (Hungarian Academy of Sciences, Centre for Economic and Regional Studies, Pécs, Hungary)

Wiktor Gabrusiewicz, prof. dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland)

Łukasz Gawor, dr (Politechnika Śląska, Poland)

Wiesława Gierańczyk, dr (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Poland)

Agnieszka Głodowska, prof. UEk, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Ewa Grabińska, dr (Poland)

Bohuslava Gregorová, Ph.D., PaedDr. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia)

Anna Golejewska, prof. UG, dr hab. (Uniwersytet Gdański, Poland)

Janusz Górny, mgr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Marta Gwiaździńska-Goraj, dr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland)

Krzysztof Gwosdz, prof. UJ, dr hab. (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)

Marzena Hajduk-Stelmachowicz, dr (Politechnika Rzeszowska, Poland)

Joanna Hibner, dr (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)

Emília Huttmanová, Ph.D. doc.ing. (Prešovska Univerzita v Prešove, Preszów, Slovakia)

Dorina Ilies, prof. (University Oradea, Romania)

Ewa Kacprzak, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Ewa Kruszyńska, dr (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Anita Kulawiak, dr (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Zygmunt Kruczek, prof. AWF, dr hab. (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poland)

Joanna Kudełko, prof. UEk, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Paulina Legutko-Kobus, dr (SGH, Warszawa, Poland)

Marek Marcisz, prof. PŚ, dr hab. inż. (Politechnika Śląska, Poland)

Grzegorz Maśloch, dr (SGH, Warszawa, Poland)

Cezary Mądry, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Grzegorz Micek, prof. UJ, dr hab. (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)

Tomasz Michalski, prof. UG, dr hab. (Uniwersytet Gdański, Poland)

Beata Namyślak, prof. UWr, dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Elżbieta Nawrocka, prof. UEW, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Poland)

Renata Nesterowicz, dr (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)

Jan Novotny, PhD (Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia)

Agnieszka Pacut, dr, UEk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Iwona Piotrowska, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Jacek Potocki, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze, Poland)

Mykhailo Rutynskyi, PhD (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)

Marcin Semczuk, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Edyta Sidorczuk-Pietraszko, dr (Uniwersytet w Białymstoku, Poland)

Dominik Sikorski, dr (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Anatoly Stepanov, Ph.D., Professor (Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia)

Natalia Sysoeva, Ph.D., Professor (Irkutsk Scientific Center, Irkuck, Russia)

Anna Irena Szymańska, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. IGiPZ PAN, dr hab. (Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa, Poland)

Jakub Taczanowski, dr (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)

Maria Tkocz, prof. GWSH, dr hab. (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, Poland)

Anna Tobolska, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Andrzej Tokarski, dr (Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń, Poland)

Géza Tóth, Ph.D., Professor (University of Miskolc, Hungary)

Radosław Wasiluk, dr (Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, Poland)

Jan Wendt, prof. UG, dr hab. (Uniwersytet Gdański, Poland)

Marek Więckowski, prof. ndzw. IGiPZ PAN, dr hab. (Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa, Poland)

Bernadetta Zawilińska, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Joanna Żukowska, prof. SGH, dr hab. (SGH w Warszawie, Poland)

 

List of the reviewers 2022

 Jadwiga Berbeka, dr hab. prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Bernard Bińczycki, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Paweł Brezdeń, dr (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

György Csomós, PhD (University of Debrecen, Hungary)

Gabriela Czapiewska, dr (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Anna Czaplińska, dr (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Paweł Czapliński, dr hab., prof. Usz (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Nelly Daszkiewicz, prof. dr hab. (Politechnika Gdańska, Poland)

Joanna Dominiak, dr hab., prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Michael Gameli Dziwornu, PhD (University of Milan-Bicocca, Italy)

Liudmila Fakeyeva, Ph.D., Associate Professor (Belarusian State University, Minsk, Belarus)

Mateusz Folwarski, dr hab., prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Agnieszka Głodowska, dr hab., prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Karolina Kotulewicz-Wisińska, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Robert Kudłak, dr hab., prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Anita Kulawiak, dr (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Michał Stanisław Kupiec, dr hab., prof. Usz (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Zygmunt Kruczek, dr hab., prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poland)

Joanna Kudełko, dr hab., prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Paulina Legutko-Kobus, dr (SGH, Warszawa, Poland)

Marek Maciejewski, dr hab., prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

Mariola Mamcarczyk, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Marek Matejun, dr hab. inż., prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Jolanta Mirek, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Beata Namyślak, dr hab., prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Elżbieta Nawrocka, dr hab., prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Poland)

Agnieszka Pach-Gurgul, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Marcin Połom, dr (Uniwersytet Gdański, Poland)

Jacek Potocki, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze, Poland)

Andrzej Soczówka, dr (Instytut Kolejnictwa, Poland)

Waldemar Spallek, dr hab., prof. Uwr. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Anatoly Stepanov, Ph.D., Professor (Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia)

Marek Szajt, dr hab., prof. PCz. (Politechnika Częstochowska, Poland)

Magdalena Szmytkowska, dr (Uniwersytet Gdański, Poland)

Anna Irena Szymańska, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Jowita Świerczyńska, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Marta Ulbrych, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland) 

Maria Urbaniec, dr hab. prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Krzysztof Wach, dr hab., prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Bernadetta Zawilińska, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

 

List of the reviewers 2023

Yuriy Bilan, prof. dr hab. (Politechnika Rzeszowska, Poland)

Jadwiga Berbeka, dr hab. prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Anna Czaplińska, dr (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Paweł Czapliński, dr hab., prof. Usz (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Wojciech Dyba, dr  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Liudmila Fakeyeva, Ph.D., Associate Professor (Belarusian State University, Mińsk, Belarus)

Agnieszka Głodowska, dr hab., prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Tomasz Grodzicki, dr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland)

Barbara Kiełbasa, dr (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Poland)  

Arkadiusz Kołoś, dr (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)  

Andrzej Kowalczyk, prof. dr hab. (Uniwersytet Warszawski, Poland)

Zygmunt Kruczek, dr hab., prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poland)

Ewa Kubejko-Polańska, dr (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Poland)

Joanna Kudełko, dr hab., prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Anita Kulawiak, dr (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Sławomir Kurek, dr hab. prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland)

Marek Maciejewski, dr hab., prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Justyna Mokras-Grabowska, dr (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Beata Paliś, dr (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)  

Monika Płaziak, dr (Poland)

Agnieszka Rzeńca, dr (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Jacek Strojny, dr hab., prof. PRz (Politechnika Rzeszowska, Poland)

Marek Szajt, dr hab., prof. PCz. (Politechnika Częstochowska, Poland)

Anna Irena Szymańska, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Maciej Tarkowski, dr (Uniwersytet Gdański, Poland)  

Anna Tobolska, dr hab., prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Natalia Tomczewska-Popowycz, dr (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Marta Ulbrych, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Ewa Wszendybył-Skulska, dr hab., prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)

Michał Żemła, dr hab. prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland)