Processes of suburbanization in the agglomeration of Rzeszow and Rzeszow Metropolitan Area during the crisis

Authors

  • Agnieszka Łuków Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.26.10

Keywords:

agglomeration of Rzeszow, crisis, Rzeszow Metropolitan Area, Rzeszow, suburbanization

Abstract

The economic crisis implies a lot of the processes taking place in the economy by slowing economic, social, cultural and limits entrepreneurial attitudes. The crisis also has an impact on the rapid decline in the economic activity, manifests in disruption in financial fluidity, the reduction of production, employment and investment activities,tas well as the financial resources of companies and people. The crisis affects the change in the rate of development of regional and national structures. The author tries to indicate the selected socio-economic problems and the effects of the functioning of Rzeszow city and its surroundings in the face of crisis. The aim is to show in the socio - economic and demographic the changes affecting the suburbanization processes in the agglomeration of Rzeszow and Rzeszow Metropolitan Area. The time horizon of the study includes the period of 1995-2012 - the period of the economic crisis of recent years. The subject of the analysis is the issue of population growth (population dynamics, natural motion, net migration) and the impact of the crisis on the suburbanisation of the agglomeration of Rzeszow.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Agnieszka Łuków, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii

Agnieszka Łuków, Ph.D. student at the Institute of Geography of the Pedagogical University in Krakow. Graduated from the Faculty of Geography and Biology Pedagogical University of Cracow disciplines: geography (2010) and the environment (2012). Currently a Ph.D. student of geography, an employee of the Provincial Inspectorate of Geodesy and Cartography of the Malopolska Provincial Office in Krakow. Research interests: suburbanization in the agglomeration of Rzeszow, development of the Rzeszow Metropolitan Area.

References

Adamczyk, M. (2012). Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej. Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31(1), 13–29.

Gorzelak, G., Smętkowski, M., Jałowiecki, B. (2009). Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje. Studia Regionalne i Lokalne, 1(35), 52–73.

Jałowiecki, B. (1999). Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskiej.

W: J. Kołodziejski, T. Parteka (red.). Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 186, 27–76.

Kudełko, J. (red.). (2007). Uwarunkowania rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych, 25.

Lisowski, A., Grochowski, M. (2009). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. W: Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 217–281.

Makieła, Z., Fedan, R. (red.). (2007). Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 230.

Markowski, T., Marszał, T. (2006). Metropolie. Obszary Metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (2002). Rzeszów: Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99–113.

Słodczyk, J. (red.). (2011). Studia Miejskie 3: Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Śleszyński, P., Czapiewski, Ł. (2011). Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego polski wschodniej. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Śleszyński, P. (2006). Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku. W: S. Kozłowski (red.). Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Studia nad zrównoważonym rozwojem, t. 2, Białystok–Lublin–Warszawa: Katedra Ochrony Środowiska KUL, Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, 105–123.

Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Śleszyński, P. (2012). Kierunki dojazdów do pracy. Wiadomości statystyczne, 11, 59–75.

Śleszyński, P. (2013). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 2(85), 173–197.

Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9–32.

Published

2015-01-03

How to Cite

Łuków, A. (2015). Processes of suburbanization in the agglomeration of Rzeszow and Rzeszow Metropolitan Area during the crisis. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 26, 145–158. https://doi.org/10.24917/20801653.26.10