Transformation of industrial structures in Bielsko-Biała

Authors

  • Alina Haczek Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.26.11

Keywords:

Bielsko-Biała, kryzys, przemysł, Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE)

Abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Alina Haczek, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

References

Bal-Woźniak, T., (2009). Infrastruktura systemu innowacyjnego jako czynnik transformacji struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 45–57.

Batorowicz, Z., Suliborski A. (1988). Geografia ekonomiczna Polski: makroregiony gospodarczo-planistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Czapliński, P. (2006). Wpływ procesów transformacji na lokalne struktury przemysłu na przykładzie byłego województwa słupskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 52–61.

Gierańczyk, W., Stańczyk A. (2001). Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 61–69.

Inwestorzy KSSE (2013). Pozyskano z http://ksse.com.pl/inwestorzy.

Kaczmarek. R. (red.). (2010). Monografia miasta, t. 4: Bielsko-Biała w latach 1918–2009, Bielsko-Biała: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (2013). Pozyskano z http://www.um.bielsko.pl/strona-368– katowicka_specjalna_strefa_ekonomiczna.html.

Krepol – o firmie (2013). Pozyskano z http://www.krepolbw.pl/index.php?id=1&lang=pl&p=0.

Lenko – historia firmy (2013). Pozyskano z http://www.lenko.com.pl/index.php?str=3&idm=1&id_ m=11&ids=11,http://www.krepolbw.pl/index.php?id=1&lang=pl&p=0.

Park Przemysłowo-Technologiczny (2013). Pozyskano z http://www.um.bielsko.pl/strona-369–park_ przemyslowo_technologiczny.html.

Polak, J. (2000). Przewodnik po Bielsku-Białej, Bielsko-Biała: Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej.

Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105–124.

Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99–113.

Rozwój przemysłu i przemiany struktury przestrzenno-gałęziowej województwa bielskiego w latach 1975 do 1985 (1986). Bielsko-Biała: Wojewódzki Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej.

Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 213, 126–142.

Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9–32.

Published

2015-01-03

How to Cite

Haczek, A. (2015). Transformation of industrial structures in Bielsko-Biała. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 26, 159–173. https://doi.org/10.24917/20801653.26.11