Use of ICT in Public Sector as the Factor Affecting Companies’ Performance

Authors

  • Paweł Kasprowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Akceleracji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.13

Keywords:

e-administration, ICT, institutional economics, institutions, public sector, transactional costs

Abstract

The increasing role of information and communication technologies (ICT) has an impact on the socio-economic environment. The dissemination of IT solutions affects the expectations of business entities regarding the quality of public administration’s IT services. Simultaneously the use of IT in public sector creates the potential improvement of the relations between the enterprise and public administration, as well as their efficiency. Inaction of the public authorities and mismatch between their structure, organization, functioning methods and changing social standards pose a threat of creating new transaction costs or increasing the existing ones. Accurate and precise analysis of these issues is difficult due to the wide variety of phenomena considered. The aim of the work is to try to solve this problem and to propose a research approach allowing for a coherent analysis. The author proposes applying the methodology and terminology of the New Institutional Economics, i.e. to use the Transaction Cost Theory and the conception of institutions. In this way the impact of various institutional factors is reduced only to the analysis of their impact on transaction costs and then these costs can be described with the use of mathematical methods and used for further analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Paweł Kasprowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Akceleracji

Paweł Kasprowicz, M.Sc., Student Club of Acceleration, Warsaw School of Economics. Warsaw School of Economicsgraduate, major: Economics. Member and expresident of Students’ Scientific Society of Acceleration.Research interests: institutional economics, implementation of IT solutions, public sector, supporting theentrepreneurship, role of small and medium enterprises in the economy.

References

Chotkowski, J. (2010). Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne – kluczowe pojęcia Nowej Ekonomii Instytucjonalnej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – Ekonomika Rolnictwa, 97(2), 100–109.

Gmina na 5! Raport 2015 (2016). Warszawa: Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych.

Hardt, Ł. (2009). Ekonomia kosztów transakcyjnych – geneza i kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kawik, A. (2012, 25 października). Aero2: Bezpłatny dostęp do Internetu bez tajemnic. Pozyskano z https://socialpress.pl/2012/10/aero2-bezplatny-dostep-do-internetu-bez-tajemnic/

Kotecka, S. (2011). E-Government & E-Justice. W: L. Górnicki. (red.). Technologia informacyjna dla prawników. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Kowalska, K. (2005). Kontraktowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej. Gospodarka Narodowa, 7–8.

Lisiak-Felicka, D. (2009). Wybrane aspekty informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego. Automatyka, 13(3).

Łuba, J. (2011). Digitalizacja materiałów archiwalnych. W: K. Ziętal (red.). Archiwistyka społeczna. Warszawa: Ośrodek KARTA.

Martens, B. (2004). The Cognitive Mechanics of Economic Development and Institutional Change. Londyn: Routledge.

North, D.C., Joseph, J., Weingast, B.R. (2009). Violence and Social Orders. Cambridge: Cambridge University Press.

Ratajczak, M. (2011). Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana? Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 9.

Williamson, O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Published

2018-06-28

How to Cite

Kasprowicz, P. (2018). Use of ICT in Public Sector as the Factor Affecting Companies’ Performance. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 190–203. https://doi.org/10.24917/20801653.322.13