Re-Use of Post-Industrial Sites Based on the Example of ‘Diora’ in Dzierżoniów

Authors

  • Wojciech Jurkowski Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.323.11

Keywords:

monofunctional city, post-industrial area, revitalisation, service zone

Abstract

Diora Factory was the largest company in the history of Dzierżoniów and its brand was well-known throughout Poland. Therefore Diora was a determinant of development, as well as the symbol of the town. After the liquidation of Diora, there appeared a problem of revitalisation of postindustrial sites occupying significant area in the centre of the town. Finally, local authorities decided to demolish the bulk of Diora’s buildings and change the function and nature of the area. On the site of the main building of Diora was formed a large hypermarket ‘Kaufland’ with many additional services. Other buildings next to the hypermarket were transformed to service zone, where many economic operators located their companies. The aim of this study was to show the process of change aimed at the revitalisation of this place. This article contains: analysis of local authorities’ actions aimed at the revitalisation of this place, principles of creating a new service zone and identification of economic operators in this zone. These changes have resulted in converting useless post-industrial areas in the rapidly developing service zone. Revitalisation of Diora Factory can be used as an example of good practice for other monofunctional cities, which have the same problems.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Wojciech Jurkowski, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

Wojciech Jurkowski, M.Sc, Ph.D. student at the Department of Spatial Management, Institute of Geography and Regional Development at the University of Wroclaw. His research interests focus on public transport and regional development. Currently, he is working on his PhD thesis concerning relation between housing development and railway system in suburban zones in the context of uncontrolled suburbanisation and road congestion problems.

References

Baborska-Narożny, M. (2012). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – modele przekształceń na wybranych przykładach. Czasopismo Techniczne Architektura, 109(3-A), 275–l279.

Behr, I., Billert, A., Kröning, W., Muzioł-Węcławowicz, A. (2003). Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Warszawa.

Berezowski, H. (2011). Towarzystwo Radiotechniczne ELEKTRIT. Wilno 1925–1939, Warszawa.

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Dzierżoniów (2017, 21 sierpnia). Pozyskano z http:// www.bip.arch.um.dzierzoniow.pl

Chabros, E., (2006). Z dziejów Radiobudy 1946–2006. Dzierżoniów: Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie.

Dąbrowski, S. (1998). Dzierżoniów. Zarys monografii miasta. Wrocław–Dzierżoniów: Wydawnictwo DTSK Silesia.

Diora (2016, 20 listopada). Pozyskano z http://www.diora.pl Domanowska, M. (2010). Problematyka definiowania przestrzeni zdegradowanych. Problemy Rozwoju Miast, 2, 81–87.

Domański, B. (2000). Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach. W: A. Geissler (red.). Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast. Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie.

Domański, B. (2002). Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim – prawidłowości i uwarunkowania. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 51–59.

GUS (2017, 15 sierpnia). Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z http://www.stat.gov.pl

Hutnik, M., Pachniewicz, T. (1994). Zarys historii polskiego przemysłu elektronicznego do 1985 r. Warszawa: SEP.

Kobylańska, M., Gawor, Ł. (2017). Problematyka przeobrażeń przestrzennych w procesach rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 68–80.

Ligarski, S. (2007). Zakłady Radiowe „Diora” w materiałach tajnej policji państwowej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W: S. Ligarski, T. Przerwa (red.). Dzierżoniów: wiek miniony: materiały pokonferencyjne. Wrocław: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Lorens, P. (2010). Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja. Gdańsk: Politechnika Gdańska.

Muszyńska-Jeleszyńska, D., Jasińska, M. (2013). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej – doświadczenia projektu COBRAMAN. Problemy Rozwoju Miast, 3, 95–104.

Nowastowski, J. (2015). Rozwój przemysłu elektrotechnicznego na tle przemian własnościowych w latach 1989–2011. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 43, 105–112.

Perlak, B. (2007). Początki przemysłu radiotechnicznego w Dzierżoniowie po II wojnie światowej na przykładzie Zakładów Radiowych „Diora”. W: S. Ligarski, T. Przerwa (red.). Dzierżoniów: wiek miniony: materiały pokonferencyjne. Wrocław: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Program rządowy dla terenów poprzemysłowych (2004). Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 roku. Pozyskano z https://docplayer.pl/542328-Program-rzadowy-dla- -terenow-poprzemyslowych.html

Rachwał, T. (2002). Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych „Telpod” w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 167–180.

Rachwał, T. (2008). Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 53–85.

Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105–124.

Scallier (2017, 21 sierpnia). Obsługa Nieruchomości. Pozyskano z http://scallier.com

Strużak, R. Sobolewski, J., Grzybowski, M., Kałuski, M., Pietranik, M., Siczek, S., Tyrawa, P., Więcek, D. (2009). Pół wieku innowacji – prace Oddziału Instytutu Łączności we Wrocławiu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 3–4, 68–82.

Strzelecka, E. (2011). Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 661–668.

Świerczewska-Pietras, K. (2009). Rewitalizacja zamknięta jako przykład zagospodarowania poprzemysłowego obszaru Łodzi. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 173–182.

Tölle, A. (2007). Proces rewitalizacji miasta na przykładzie Poznania. Studia regionalne i lokalne, 2, 46–58.

Twardzik, M. (2016). Oddziaływanie galerii handlowych na śródmiejskie ulice handlowe Katowic. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 23, 67–85.

Uchwała nr XXXI/213/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Świdnickiej i Piastowskiej, z częścią terenu byłych Zakładów Radiowych Diora S.A. w Dzierżoniowie. Pozyskano z http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,319.html

Uchwała nr XLIX/301/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Świdnickiej i Piastowskiego, z częścią terenu byłych Zakładów Radiowych „Diora” S.A. w Dzierżoniowie. Pozyskano z http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,958.html

Urząd Miasta w Dzierżoniowie (2017, 21 sierpnia). Pozyskano z http://www.dzierzoniow.pl

Published

2018-09-21

How to Cite

Jurkowski, W. (2018). Re-Use of Post-Industrial Sites Based on the Example of ‘Diora’ in Dzierżoniów. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(3), 174–185. https://doi.org/10.24917/20801653.323.11