The Impact of International Chains on the Transformation of Retail Trade in Poland

Authors

  • Blanka Gosik Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.301.8

Keywords:

large retail chain stores, trade marketization

Abstract

Trade marketization stands for a large-scale expansion of large retail chain stores. On the one hand, this process contributes to the economic development of the country because it causes the influx of not only outside capital in the form of investments, but also new technologies and solutions. On the other hand, when marketization is excessive and extends chaotically, it may entail a risk of bankruptcy for local entrepreneurs and have a negative impact on social life, especially in smaller towns. According to the 2012 data, between the years 2009 -2012, more than 50,000 small retail shops vanished in Poland. Small general shops as well as specialized stores lost competition with large retail chain stores. Last year Polish trade was characterized by a progressive process marketization. The most popular are three trade formats: hypermarkets, supermarkets and discount stores. In addition, retail chains increasingly build their own logistics centers. Retail chains of large stores, are already present in the whole country and have plans for further expansion. Another important issue related to trade mar ketization is the impact on consumer behavior. The purpose of this paper is to outline how the process of trade marketization affects trade in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Blanka Gosik, Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

Blanka Gosik, Ph.D., University of Lodz, branch in Tomaszow Mazowiecki, The Institute of Tourismand Economic Development. Graduated from the Faculty of Geography, the Institute of Urban andTourism Geography, of the University of Lodz. Received doctorate degree in Urban Geography. Lecturerin the Institute of Tourism and Economic Development of UL. Research Interests: consumptiongeography, commerce geography, marketization, consumption tourism, urban processes, rural gentrification.

References

Ciechomski, W. (2010). Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Colla, E. (2004). The Outlook for European Grocery Retailing: Competition and Format Development. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 14(1), 47–69.

Dąbrowska, A. (2005). Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a bariery prowadzenia działalności w opinii przedsiębiorców. Handel Wewnętrzny, 1, 30–39.

Fic, D., Szudra, P. (2006). Analiza tendencji rozwojowych handlu detalicznego w Polsce – doświadczenia europejskie jako źródło wiedzy dla polityki ekonomicznej. W: K. Włodarczyk-Śpiewak (red.). Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 41–44.

Gosik, B. (2014). Wpływ wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na upadłość firm handlowo- -usługowych na przykładzie Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim. W: H. Chłodnicka, G. Zimon (red.). Predykcja upadłości w obecnych warunkach gospodarczych. Rzeszów: Wydawnictwo Steiner, 141–152.

Gosik, B. (2015a), Wpływ wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na średniej wielkości miasto i jego region. Przykład galerii Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim. Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, 4(50), 83–98.

Gosik, B. (2015b). Centra dystrybucyjne sieci handlowych w procesie marketyzacji handlu. W: D. Zimon (red.). Logistyka stosowana, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, 77–87.

Guy, C.M. (1998). Classifications of Retail Stores and Shopping Centres: Some Methodological Issues. GeoJournal, 45(4), 255–264.

Huszárik, S.E., Korcsmáros, D.E. (2014). The expansion strategy of multinacional chains. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration, 2(30), 84–94.

Kłosiewicz-Górecka, U., Słomińska, B. (1999). Handel artykułami żywnościowymi w ocenie ekspertów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Fachowe.

Kłosiewicz-Górecka, U. (2007). Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kłosiewicz-Górecka, U. (2011). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze handlu zagranicznego w Polsce. W: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009–2011. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 126–143.

Kosicka-Gębska, M., Tul-Krzyszczuk, A., Gębski, J. (2011). Handel detaliczny żywnością w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Ludwikowski, R.R. (2006). Handel międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.

Kociuba, D. (2006). Nowe przestrzenie handlowe Lublina. W: I. Jażdżewska (red.). Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Marketingowy ranking sieci detalicznych (2016) (2016, 8 lutego). Kondej Marketing. Pozyskano z: http://www.kondejmarketing.com

Mayer, C.S., Bakhshandeh, R.M. (2015). Global Vs. Local-The Hungarian Retail Wars. Journal of Business & Retail Management Research, 10(1), 149–158.

Rutkowski, K., Cichosz, M., Pluta-Zaremba, A., Zaremba, M. (2005). Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Ekonomiczna.

Sławińska, M. (2010). Modele biznesu w handlu detalicznym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Sławińska, M., Mikołajczyk, J. (2003). Transformacja sektora handlu w Polsce. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 147– 163.

Szczyrba, Z., Kunc, J., Tonew, P., Frantal, B. (2012). Shopping centres and selected aspects of shopping behaviour (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica, 17(2), 39–51.

Szulce, H. (1998). Struktury i strategie w handlu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Tubis, A. (2006). Organizacja dostaw do sieci handlowych. Współpraca producentów z dużymi detalistami. Logforum, 1(6).

Van Lin, A., Gijsbrechts, E. (2014). Shopper loyalty to whom? Chain versus outlet loyalty in the context of store acquisitions. Journal of Marketing Research, 51(3), 352–370.

Wilk, W. (2013). Miasta zbyt małe na handel z dyskontem. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, 21–37.

Published

2016-01-31

How to Cite

Gosik, B. (2016). The Impact of International Chains on the Transformation of Retail Trade in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(1), 109–123. https://doi.org/10.24917/20801653.301.8