Możliwości przemieszczania się osób mieszkających w Polsce w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym

Authors

  • Sławomir Goliszek Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Zakład Przestrzennego Zagospodarowani

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.304.5

Keywords:

naliza przestrzenna, przystanek autobusowy, stacja kolejowa, transport międzynarodowy

Abstract

W artykule zaprezentowano możliwości przemieszczania się transportem drogowo-kolejowym w oparciu o funkcjonujące w 2015 roku regularne (kolejowe, autobusowe, minibusowe) połączenia w transporcie lądowym. Głównym celem opracowania jest identyfikacja źródeł i celów podróży w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym w podziale na państwa Unii Europejskiej ze strefą Schengen oraz pozostałe. W badaniach zastosowano analizę przestrzenną w formie kartodiagramów i izolinii (izochrona) czasu. Analiza izochronowa została wykonana na podstawie czasu dojazdu do najbliżej stacji kolejowej lub przystanku, skąd jest możliwość bezpośredniego wyjazdu za granicę. Wyniki wyrażono w formie izochrony dojazdu do najbliższego dworca PKP i przystanku lub miejsca odjazdu międzynarodowego transportu zbiorowego. Liczbę ludności mieszkającą w obwodach ewidencyjnych (2011) zmniejszono o granice izochron dojazdu do dworca lub przystanku, a na tej podstawie wyliczono liczbę osób w izochronach. Z kolei kartodiagram prosty punktowy wskazuje wagę miejsca możliwego wyjazdu. Dane do analizy pozyskano z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - dla międzynarodowego transportu zbiorowego oraz z Polskich Kolei Państwowych (PKP) - w przypadku międzynarodowych połączeń kolejowych. Analiza przestrzenna (kartograficzna) wykonana została w oprogramowaniu ArcGIS, co pozwoliło uchwycić miejsca i trasy przejazdu transportem międzynarodowym, a wyniki wyrazić w formie liczbowej (liczba mieszkańców, powierzchnia izochrony). Najważniejszym wynikiem badania jest pokazanie możliwości przemieszczania się poza granice Polski za pomocą lądowego transportu międzynarodowego oraz wskazanie miejsc w kraju, które cechują się dobrą lub gorszą możliwością wyjazdu.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Sławomir Goliszek, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Zakład Przestrzennego Zagospodarowani

Sławomir Goliszek, M.Sc., Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Department of Spatial Organization. A graduate of the Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin, with two specializations: regional development and cartography with geoinformation. His research interests focus on regional development, public transport and the meaning of geoinformation in research of accessibility transportation.

References

Boguszewski, R. (2013). Mobilność i elastyczność zawodowa Polaków. Warszawa: CBOS.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) (2015, 23 grudnia). Pozyskano z http:// www.gitd.gov.pl

Goliszek, S. (2014). Dostępność komunikacyjna ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej: jak ważny jest transport dla miast, regionów i kraju. Saarbrücken: Wydawnictwo Bezkres Wiedzy.

Goliszek, S. (2015). Przejazdy koleją po Polsce w 2011 r. – porównanie według kategorii pociągów. Przegląd Komunikacyjny, 70(1), 25–28.

Jak się Europa przed Polakiem otwierała (2015, 23 grudnia). Pozyskano z http://gazetapraca.pl/ gazetapraca/1,67527,9535543,Jak_sie_Europa_przed_Polakiem_otwierala.html

Kaczmarczyk, P., Tyrowicz, J. (2007). Współczesne migracje Polaków. Biuletyn Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 1(16).

Komornicki, T. (1996). Bus connections between Poland and other European countries. Transport Review, 16(2), 99–108.

Komornicki, T. (2002a). Międzyregionalne związki społeczno-ekonomiczne na poziomie międzynarodowym jako podmiot badań geograficznych. W: J. Kitowski (red.). Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej– bilans dokonań. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 349–362.

Komornicki, T. (2002b). Bezpośrednie powiązania transportowe polskich województw z zagranicą. Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 159–180.

Komornicki, T., Pomianowski, W., Rosik P., Śleszyński, P. (2009). Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski. Infrastruktura Transportu, 5, 22–24.

Komornicki, T., Rosik, P., Śleszyński, P., Solon, J., Wiśniewski, R., Stępniak, M., Czapiewski, K., Goliszek, S. (2013). Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland. Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development.

Lijewski, T. (1986). Geografia transportu Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Łacny, J. (2009). Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej. Radom: ITE.

Mokrzyszczak, H. (1995). Organizacja rynku pasażerskich przewozów samochodowych w krajach UE. Przegląd Komunikacyjny, 12.

Neider, J. (2012). Transport międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. OpenStreetMaps (OSM) (2015, 23 grudnia). Pozyskano z http://www.openstreetmap.org/

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) (2015, 23 grudnia). Pozyskano z http://www.plk-sa.pl Portal Geostatystyczny (2015, 23 grudnia). Pozyskano z https://geo.stat.gov.pl/imap

Szczepaniak, T. (1996). Transport międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Eko- nomiczne.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2005). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część I. Przegląd Geograficzny, 82(4), 549–571.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2007). Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa PKS w nowej sytuacji gospodarczej. Przegląd Geograficzny, 79(1), 5–44.

Taylor, Z., Ciechański, A. (2013). Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I. Przegląd Geograficzny, 85(2), 151–172.

Published

2016-12-05

How to Cite

Goliszek, S. (2016). Możliwości przemieszczania się osób mieszkających w Polsce w międzynarodowym transporcie drogowo-kolejowym. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(4), 65–78. https://doi.org/10.24917/20801653.304.5