Intra-urban relocation of industry in the spatial structure of Szczecin (Poland)

Authors

  • Anna Kiepas-Kokot Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  • Michał Kupiec Uniwersytet Szczeciński, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  • Andrzej Łysko Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki
  • Elżbieta Dusza-Zwolińska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.344.3

Keywords:

industrial areas, relocation, spatial structure changes, Szczecin

Abstract

The purpose of the work is to determine the directions and intensity of spatial changes of industrial areas in the city of Szczecin occurring during the period of dynamic spatial development of the city in the last 150 years. The article presents the results of spatial research on the structure of industrial plants distribution in Szczecin in the years 1888-2018. Based on the analysis of the concentration and then the progressive dispersion of industrial areas, the phenomenon of relocation of industrial areas in this city was described, conditioned by departing from maritime relations and other socio-economic changes. It was found that the Odra River areas are still the main location of the city’s industrial complexes, however, the structure of the industry branches using these areas is changing. At the same time, a significant expansion of large industrial areas was observed in the western part of the city (border strip) and in well-connected areas near the city’s main thoroughfares. Post-war industrial areas took the form of numerous small, dispersed facilities and only a few large investments. The diversification of industrial branches located in the city was conducive to the phenomenon of deconcentration of industrial areas outside the riverside belt.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Anna Kiepas-Kokot, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Anna Kiepas-Kokot, professor, assistant professor in the Department of Environmental Management at West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Main research interests: environmental and spatial policy, legal and social aspects of environmental protection, soil transformation in industrial areas, environmental impact assessment.

Michał Kupiec, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Michał Kupiec, professor, assistant professor at the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management at University of Szczecin. Main research interests: historical analysis of cultural landscapes, the use of GIS analyses in spatial management, spatial policy, the impact of investments on the environment and environmental impact assessments.

Andrzej Łysko, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

Andrzej Łysko, PhD Eng., assistant professor in the Multimedia Systems Department of West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Main research interests: GIS spatial analysis, use of GIS databases, environmental impact assessments, natural inventory and valorisation, legal and social aspects of environmental protection.

Elżbieta Dusza-Zwolińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Elżbieta Dusza-Zwolińska, PhD Eng., assistant professor in the Department of Environmental Management at West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Main research interests: environmental impact assessment, environmental policy, natural inventory and valorisation, legal and social aspects of environmental protection.

References

Bański, J. (2007). Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce – polaryzacja czy równoważenie? Przegląd Geograficzny, 79(1), 45–77.

Bendig-Wielowejski, H., Graczyk, T. (2010). Problematyka funkcjonowania stoczniowych zakładów produkcyjnych na terenach silnie zurbanizowanych. Postępy Nauki i Techniki, 5, 15–22.

Białecki, T. (red.). (2000). Encyklopedia Szczecina. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Czekiel-Świtalska, E. (2008). Tożsamość Miasta Szczecina. Czasopismo Techniczne, Z 2-A, 131–137.

Dutkowski, M. (2008). Zmiany funkcji i tendencji rozwojowych miast Polski północno-zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem roli Szczecina (maszynopis). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Zakład Geografii Ekonomicznej i Polityki Regionalnej.

Gierańczyk, W. (2006). Restrukturyzacja przestrzeni przemysłowej wybranych miast woj. kujawsko-pomorskiego w okresie transformacji ustrojowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 62–72.

Gierańczyk, W. (2008). Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 86–97.

Kaczmarek, U. (2008), Usługi komercyjne w Poznaniu – struktura przestrzenno-funkcjonalna. Space–Society–Economy, 8, 79–93.

Karwińska, A. (2006). Zagrożenia funkcjonowania miasta jako zbiorowości społeczno-przestrzennej. Przypadek miasta postsocjalistycznego. Folia Oeconomica Bochniensia, 4, 62–73.

Kiepas-Kokot, A. (2014). Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach poddawanych wieloletniej działalności produkcyjnej. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Kozińska, B. (2015). Rozwój przestrzenny Szczecina. Od początku XIX wieku do II wojny światowej. Szczecin: Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Historyków Sztuki; Muzeum Narodowe.

Lorens, P. (2005). Porządek architektoniczny i urbanistyczny jako element przestrzennego zagospodarowania kraju. Studia Regionalne i Lokalne, 3, 21–50.

May, J. (2008). Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych – przykład Łodzi. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 154–172.

McGarigal, K., Cushman, S.A., Ene, E. (2012). FRAGSTATS v4: Spatial Pattern Analysis Program for Categorical and Continuous Maps. Pozyskano z: http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html.

Paszkowski, Z. (2005). Wizja rozwoju przestrzennego Szczecina. Przestrzeń i Forma, 1, 23–34. Polityka państwa wobec miast – wyzwania i postulaty. Stanowisko Uczestników Konferencji nt. polityki miejskiej w kontekście polityki spójności UE w latach 2007–2013. (2007). Katowice. Pozyskano z: http://www.frw.fc.pl/pliki/Pliki/RozwojMiast/KonfPolMiejska/polityka_wobec_miast.pdf.

Rydz, E., Szymańska, W. (2006). Efekty restrukturyzacji słupskiego ośrodka przemysłowego w okresie wdrażania gospodarki rynkowej (na wybranych przykładach). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 40–51.

Staszewska, S., Marcinowicz, D. (2006). Struktura funkcjonalno-przestrzenna wybranych terenów przemysłowych Poznania. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 73–82.

Szczepankiewicz, W., Wojdacki, K. P. (2006). Zmiany miejskiej sieci osadniczej Polski jako determinanta kształtowania marketingowych strategii rozwoju miast. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 694, 61–82.

Szmytkowska, M., Czepczyński, M. (2004). Przemysł w mieście poprzemysłowym. Przykład Gdyni. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 7, 43–52.

Trojak, A., Wiedermann, K. (2009). Specjalne strefy ekonomiczne i strefy przemysłowe w kształtowaniu rozwoju gospodarczego regionów na przykładzie Polski i Czech. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 133–143.

Wielopolski, A. (1959). Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 1800–1918. Szczecin; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Włodarczyk, E. (1982). Wielki przemysł Szczecina 1850–1914. Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zioło, Z. (2006). Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 11–19.

Zioło, Z. (2008a). Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 9–25.

Zioło, Z. (2008b). Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 11–22.

Published

2020-12-24

How to Cite

Kiepas-Kokot, A. ., Kupiec, M. ., Łysko, A. ., & Dusza-Zwolińska, E. . (2020). Intra-urban relocation of industry in the spatial structure of Szczecin (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(4), 38–54. https://doi.org/10.24917/20801653.344.3