Innovativeness of Economies in the Context of Structural Changes in Employment and Education

Authors

  • Grażyna Węgrzyn Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.1

Keywords:

innovation, employment, fields of education, structural changes

Abstract

The article attempts at identifing the structural characteristics of both employment and education that are conducive to innovativeness of national economies. The author assumes that innovation is determined on the one hand by structural changes in the economy, as manifested in a modern employment structure, and on the other by the structure of higher education which corresponds to the needs of innovative economy. This study report consists of three sections. In the first one, the Summary Innovation Index (SII) was used as the instrument for selecting the European economies with the highest level of innovation to establish the benchmark for further analysis. The second part presents results of a comparative study on the structure of employment across the EU member countries. The comparative analysis is continued in the third part, but there it focuses on the number and structure of higher education graduates by field of study. The analysis covers the years 2008-2016 and its spatial scope covers the EU-28. The methods used include both descriptive and analytical approach, including comparative analysis. The analysis results show that the countries normally seen as the “Leaders of Innovation” set certain directions of structural change which may or may not be followed by the runners-up. Changes in the structure of economy, in their turn, give rise to changes in the level and fields of education.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Grażyna Węgrzyn, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej

Grażyna Węgrzyn, an associate professor of economics, Wrocław University of Economics, Faculty of Economics,Management and Tourism in Jelenia Góra, Department of Economics and Economic Policy, Researchinterests: labour market, innovation, knowledge based economy, macroeconomics, services sector.

References

Broström, A., Lööf, H. (2006). What do we know about Firms’ Research Collaboration with Universities? New Quantitative and Qualitative Evidence. Stockholm: The Royal Institute of Technology Centre of Excellence for Science and Innovation Studies.

Colyvas, J., Crow, M., Gelijns, A., Mazzoleni, R., Nelson, R.R., Rosenberg, N. (2002). How Do University Inventions Get Into Practice? Management Science, 48(1), 61–72.

Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007 (2007) (2017, 29 października). Pozyskano z http:// www.undp.org.pl/nhdr2007, 92

Employment and Social Developments in Europe. Quarterly Review (2017, 29 października). Pozyskano z ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17031&langId=en

European Innovation Scoreboard 2017 (2017, 29 października). Pozyskano z https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/European_Innovation_Scoreboard_2017.pdf

Eurostat (2018, 2 czerwca). Pozyskano z: nama_10_a10_e; http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/ table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_41&plugin=1

Eurostat regional yearbook 2017 (2017, 29 października). Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat/ documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45af-ab- 41-0f806c433763

Gajda, W. (2015). Innowacyjność polskiego przemysłu na tle przemysłu światowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(1), 42–55.

Goldstain, H. (2009). What we know and what we don’t know about the regional economic impacts of universities. W: A. Varga (red.). Universities, Knowledge Transfer and Regional Development. Cheltenham: Edward Elgar.

Howells, J.R.L. (2002). Tacit Knowledge, Innovation and Economic Geography. Urban Studies, 39(5–6), 871–884.

Jakóbik, W. (2000). Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 18.

Kasperkiewicz, W. (2014). Uwarunkowania i perspektywy rozwoju innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej w świetle Strategii Europa 2020. W: E. Dworak, T. Grabia, W. Kasperkiewicz, W. Kwiatkowska (red.). Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 95–96.

Kuciński, K. (2010). Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Warszawa: Difin, 22.

Matusiak, M. (2005). Gospodarka oparta na wiedzy. W: K.B. Matusiak (red.). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 57.

Niedzielski, P. (2005). Rodzaje innowacji. W: K.B. Matusiak (red.). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 74–75.

Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 153–160.

Nowakowska, A. (2009). Regionalny kontekst procesów innowacji. W: A. Nowakowska (red.). Budowanie zdolności innowacyjnych regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 20.

Pasinetti, L.L. (2006). Structural Economic Dynamics. A theory of the economic consequences of human learning. Cambridge: Cambridge University Press, 50.

Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy (2016). Warszawa: Narodowy Bank Polski, 22.

Salvadori, N., Commendatore, P., Tamberi, M. (red.) (2009). Geography, Structural Change and Economic Development: Theory and Empirics. Cheltenham: Edward Elgar, 10–11.

Thurow, L.C. (2006). Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 73.

Węgrzyn, G. (2015). Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 528.

Włodarczyk, J. (2011). Przemiany struktur gospodarczych w ujęciu systemowym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 81, 16.

Wysokińska, Z. (2011). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zaidi, M.A., Mukhopadhyay, S.K. (2006). Economic Development, Structural Change and Employment Potential, Employment, Income Distribution and Development. Stewart, Routledge, 64.

Zielińska-Głębocka, A. (2012). Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer, 52.

Zimmermann, K.F. (red.) (2002). Frontiers in Economics. Berlin: Springer–Verlag, 282.

Published

2018-06-27

How to Cite

Węgrzyn, G. (2018). Innovativeness of Economies in the Context of Structural Changes in Employment and Education. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 7–20. https://doi.org/10.24917/20801653.322.1