Vol. 33 No. 2 (2019): Conditions for regional and local development

Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Studies of the Industrial Geography Commissionof the Polish Geographical Society 33 (2)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2019

DOI: 10.24917/20801653.332

Published: 2019-09-17

Articles