Tourism Destination Product in Reference to Sustainable Consumption in Tourism. Introduction to a Discussion

Authors

  • Marek Hendel Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.19

Keywords:

sustainable consumption, sustainable consumption in tourism, sustainable development, sustainable tourism, tourism destination product, tourism development

Abstract

The aim of this article is to refer tourism destination product to sustainable consumption in tourism. Realization of this aim was possible by theoretical presentation and directly compiling of both concepts. The starting point of them was a specification of the features of tourism destination product. Decision about choosing the issues was a result of literature review on sustainable development. The researchers highlight that further consideration will be concentrating on space (as one of areas of implementation of sustainable development) and sustainable consumption. In the author’s opinion the issues presented should be particularly related to tourism sector. The basic reasons for this approach are: specifics of tourism destination product; differences in tourists’ needs; varied degree of satisfying tourists needs. The general consideration of consumption and tourism destination showed that no clear conclusions can be drawn. In relation to the above, in the author’s opinion the reference of tourism destination product to sustainable consumption in tourism seems like a challenge. The issues mentioned in the article can serve as a starting point of a discussion.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Marek Hendel, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania

Marek Hendel, M.Sc., former Ph.D. student of Economics at the Wroclaw University of Economics, Faculty of Economics, Management and Tourism. Currently a Ph.D. student of Management at University of Economics in Katowice, Faculty of Management. Member of the teaching staff in Katowice School of Economics. His research interests are related to sustainable tourism development, consumers’ behaviour on the tourist market and the role of local government in tourism development.

References

Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Ekorozwoju, 6(2), 75–81.

Borys, T. (2016). O dwóch komplementarnych ujęciach nowego paradygmatu konsumpcji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 452, 22–31.

Cieślikowski, K., Żemła, M. (2002). Pozycjonowanie obszaru recepcji turystycznej z wykorzystaniem map percepcji. Marketing i Rynek, 2, 20–26.

Durydiwka, M., Kowalczyk, A., Kulczyk, S. (2010). Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona”. W: A. Kowalczyk (red.). Turystyka zrównoważona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 21–43.

Dziedzic, E. (1998). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Goranczewski, B., Puciato, D. (2010). Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. Turyzm, 20(2), 47–55.

Hendel, M. (2016). Koncepcja konsumpcji zrównoważonej w turystyce jako możliwość realizacji założeń turystyki zrównoważonej. Marketing i Rynek, 2, 13–19.

Hendel, M., Żemła, M. (2016). Zrównoważona konsumpcja jako atrybut i uwarunkowanie rozwoju branży turystycznej w XXI wieku. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4), 187–197.

Holloway, J.C, Robinson, C. (1997). Marketing w turystyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Huang, M.H., Rust, R.T. (2011). Sustainability and consumption. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(1), 40–54.

Jaros, B. (2016). Bariery i pozytywne tendencje w rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce. Ekonomia i Środowisko, 57(2), 24–36.

Kiełczewski, D. (2004). Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Kiełczewski, D. (2008). Sektor publiczny a kształtowanie wzorców trwałej konsumpcji. Optimum. Studia Ekonomiczne, 40(4), 75–92.

Kiełczewski, D. (2012). Różnorodność stylów życia jako czynnik rozwoju zrównoważonego. Ekonomia i Środowisko, 43(3), 73–84.

Kruczek, Z., Walas, B. (2009). Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych. W: A. Stasiak (red.). Kultura i turystyka – wspólnie zyskać. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, 335–360.

Lorek, E. (2011). Ekonomia zrównoważonego rozwoju w badaniach polskich i niemieckich. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 90, 103–112.

Marczak, M., Borzyszkowski, J. (2009). Region (obszar) jako produkt turystyczny. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 13, 117–126.

Meyer, B. (2011). Turystyka a ład przestrzenny. Wzajemne relacje. Turyzm, 21(1–2), 25–32.

Middleton, V.T.C., Hawkins, R. (1998). Sustainable tourism: A marketing perspective. Londyn: Routledge.

Nawrot, Ł., Zmyślony, P. (2009). Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego. Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA.

Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Niezgoda, A. (2011). Rola działań proekologicznych w kształtowaniu produktu turystycznego. Turyzm, 21(1–2), 33–40.

Niezgoda, A. (2013). Prosumers in The Tourism Market: The Characteristic and Determinants of Their Behaviour. Poznan University of Economics Review, 13(4), 130–141.

Podstawowe wytyczne dla zrównoważonej turystyki europejskiej (2003). Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów COM(2003)516.

Przecławski, K. (1973). Turystyka a wychowanie. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Sharpley, R. (2015). Sustainability: A Barrier to Tourism Development. W: R. Sharpley, D.J. Telfer (red.). Tourism and Development. Concept and Issues, Second Edition. Bristol, Buffalo and Toronto: Channel View Publications, 428–452.

Smoleński, M. (2012). Modelowanie przestrzeni turystycznej peryferyjnych regionów turystycznych. Ekonomia i Zarządzanie, 4(1), 64–91.

Szczechowicz, B. (2010). Zrównoważony rozwój obszarów recepcji turystycznej – grupy interesów i źródła konfliktów. Folia Turistica, 22, 167–184.

UNWTO (2013). UNWTO World Tourism Barometer, 11.

Zaręba, D. (2010). Ekoturystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.288 Marek Hendel

Żabińska, T. (2000). Wybrane modele strategii marketingowych w usługach i turystyce na tle ich paradygmatów. W: L. Żabiński (red.). Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 53–82.

Żemła, M. (2010). Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im W. Korfantego w Katowicach.

Żemła, M. (2011). Rola mieszkańców w budowie produktu obszaru recepcji turystycznej – przyczynek do dyskusji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 157, 1072– 1081.

Published

2018-06-29

How to Cite

Hendel, M. (2018). Tourism Destination Product in Reference to Sustainable Consumption in Tourism. Introduction to a Discussion. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 278–288. https://doi.org/10.24917/20801653.322.19