Creation of strategy as an innovation tool in organizational management

Authors

  • Wacław Demecki Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy i Jeleniej Górze
  • Paweł Żukowski Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.6

Keywords:

strategia, zarządzanie,

Abstract

This article discusses methodological issues of strategy management creation. This work distinguishes the main steps of creation of a strategy in a methodological order. Strategy without these methodological stages is inefficient, and impossible to be implemented as a tool of innovation management.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Allaire Y., Firsirotu M.E. 2000, Myślenie strategiczne, WN PWN, Warszawa

Ansoff H.I. 1989, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa

Ansoff I., McDonnell E. 1990, Implanting Strategic Management, Prentice Hall, New York

Berliński L., Penc-Pietrzak I. 2004, Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa

Chandler A.D. 1972, Strategy and Structure, MIT Press, Cambrigde, Mass

Dess G., Miller A. 1993, Strategic Management, McGraw-Hill, New York

Drążek Z., Niemczynowicz B. 2003, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa

Fudaliński J. 2002, Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Antykwa, Kraków

Griffin R.W. 2007, Podstawy zarządzania organizacją, WN PWN, Warszawa

Grudzewski W.M., Hejduk I.K. 2004, Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa

Hadrian P. 1996, Czynniki oceny atrakcyjności działalności gospodarczej oraz atutów konkurencyjnych

firmy, [w:] Metody badań marketingowych, AE, Kraków

Hayden C. 1985, The Handbook of Strategies Expertis, McGraw-Hill, New York

Kaplan R.S., Norton D.P. 2001, Strategiczna karta wyników – jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa

Marek S., Białosiewicz M. (red.), 2008, Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa

Morse G.W., Niedzielski E. 1995, Planowanie strategiczne i rozwój gospodarczy społeczności, ART, Olsztyn

Niestrój R., 1996, Zarządzanie marketingiem, PWN, Warszawa

Nogalski B., Rybicki J., Gacek-Bielec J. 1996, Modele analizy portfelowej. Teoria i praktyka, TNOiK, Bydgoszcz

Obłój K. 2001, Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa

Penc J. 2006, Encyklopedia zarządzania, Akademica, Łódź

Penc J. 2003, Menedżer w działaniu, C.H. Beck, Warszawa

Penc J. 2004, Narodowe i międzynarodowe systemy zarządzania, WSSM, Łódź

Penc J. 2002, Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy, OPO, Bydgoszcz

Penc J. 1995, Strategie zarządzania. Zintegrowane zarządzanie strategiczne, AW „Placet”, Warszawa

Penc J. 2006, Podstawy nowoczesnego zarządzania, Akademica, Łódź

Penc-Pietrzak I. 2004, Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa

Penc-Pietrzak I. 1997, Wybór strategii działania firmy, Ekonomika i Organizacja Produkcji, nr 7

Porter M.E. 1992, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa

Rokita J. 2005, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa

Rawski M. 1997, Analiza portfolio GE – aspekt metodologiczny, Przegląd Organizacji, nr 11, s. 27–31

Robson W. 2001, Strategic Management and Information Systems, Pitman Publishing, London

Rue L.W., Holland Ph.G. 1986, Strategic Management: Concepts and Experiences, McGraw-Hill, New York

Sharplin A. 1985, Strategic Management, McGraw-Hill, New York

Stabryła A. 2002, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa–Kraków

Stoner J.A.E., Wankel Ch. 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa

Strategor, 1995, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa

Sudoł S. 2006, Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa

Thompson A.A., Stricland A.J. 1992, Strategy Formulation and Implementiation, IRWIN, Boston

Thompson A.A. jun., Strickland A.J. 1993, Strategic Management: Concepts and Cases, R.D. Irwin, Boston

Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, 2008, praca zbiorowa pod red. E Skrzypek, UMCS, Lublin

Wawrzyniak B. 1994, Zarządzanie w kryzysie, PWN, Warszawa

Zieleniewski J. 1981, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa

Żukowski P. 1986, Podstawowe problemy organizacji pracy i ekonomiki produkcji, PWN, Warszawa

Żukowski P. 2003, Podstawy zarządzania organizacją, WSZiA, Opole

Żukowski P. 2006, Podstawy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów

Żukowski P. 2009, Podstawowe zagadnienia organizacji pracy i zarządzania, WSBiA, Łuków

Published

2010-01-01

How to Cite

Demecki, W., & Żukowski, P. (2010). Creation of strategy as an innovation tool in organizational management. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 69–84. https://doi.org/10.24917/20801653.15.6