Vol. 15 (2010): Processes Of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems

					View Vol. 15 (2010): Processes Of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems

Processes Of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2010

Published: 2010-01-01

Articles