The issue of complexity in the research problems of industry

Authors

  • Agnieszka Mrozińska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.294.2

Keywords:

adaptation, complexity, complexity economics, emergence, self-organization

Abstract

The modern economics is currently at a very interesting point in time, as explaining the phenomena occurring in the economy continues to increase the diversity of economics. Expression, both on the condition of the economics and the condition of the methodology of economics, tends to reflect on the reliability of the assumptions used so far, as well as the position of economics in the social sciences. As a result of the increase of available analytical instruments, the area covered by the economic analyses expands. Studies of the economy, including industry, currently require taking into account categories such as complexity, defined most simply as the complication of the relationship between the elements of the isolated system. The issue of complexity allows for the analysis of issues related to the industry as a reflection of the adaptive behavior of a complex system by introducing new research problems. The aim of this paper is to draw attention to new research possibilities in the problems of the industry, which are created through the concept of complexity.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Agnieszka Mrozińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

Agnieszka Mrozińska, Ph.D., Poznań University of Economics, Faculty of Management, Departmentof Spatial and Environmental Economics. A Spatial Economy graduate of the Poznań University ofEconomics. Her research interests are the issue of complexity and adaptive processes in the industry.

References

Axelrod, R., Cohen, M. D. (2001). Harnessing Complexity: Organizational Implications of a Scientific Frontier. Nowy Jork: Simon and Schuster.

Baskin, K. (2000). Corporate DNA: Organizational Learning, Corporate Co-evolution. Emergence, 2(1).

Beinhocker, E. D. (2006). The Origin of Wealth. Evolution, Complexity and the Radical Remaking of Economics. Boston: Harvard Business School Press.

Bertalanffy von, L. (1984). Ogólna teoria systemów. Podstawy rozwój, zastosowania. Warszawa: PWN.

Börgers, T. (1996). On the Relevance of Learning and Evolution to Economic Theory. The Economic Journal, 106(438), 1374–1385.

Borkowska, A. (2008). Zarządzanie różnorodnością. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej – Ekonomia i Zarządzanie, 12, 331–340.

Chojnicki, Z. (1984). Dylematy metodologiczne geografii. Przegląd Geograficzny, 56(3–4), 3–18.

Colander, D., Holt, R. P. F., Rosser, J. B. (2004). The Changing Face of Economics: Conversation with Cutting Edge Economists. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Day, R.H. (1994). Complex Economic Dynamics. An Introduction to Dynamical Systems and Market Mechanisms. Tom 1. Cambridge: The MIT Press.

Domański, R. (2012). Ewolucyjna gospodarka przestrzenna. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Ford, S., Garnsey, E., Lyons, M. (2006). Afterword. W: E. Garnsey, J. McGlade (red.). Complexity and Co-evolution. Cheltenham: Edward Elgar, 204–212.

Gell-Mann, M. (1996). Kwark i jaguar. Przygody z prostotą i złożonością. Warszawa: Wydawnictwo CiS.

Gorazda, M. (2014). Filozofia ekonomii. Kraków: Copernicus Center Press Sp. z o.o.

Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzelak, A. (2010). Problem złożoności w ekonomii w kontekście procesów globalizacji. W: A. Grzelak, K. Pająk (red.). Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego. Tom I–II. Poznań: Wydawnictwo UEP, 122–139.

Hardin, G. (1968, 2015, 4 lutego). The tragedy of the commons. Science, 13 grudnia, 162(3859), 1243– 1248. Pozyskano z: sciencemag.org/content/162/3859/1243; Horgan, J. (1995). From complexity to perplexity. Scientific American, 272(6), 104–109.

Horgan, J. (1999). Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Jakimowicz, A. (2011). Dynamika nieliniowa w badaniach ekonomicznych. W: Dydactics of Mathematics, 8(12), 39–54.

Jakimowicz, A. (2012). Podstawy interwencjonizmu państwowego. Historiozofia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Karaś, M. (2008). Teoria ewolucyjna firmy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 34.

Kaufmann, S. A. (1993). The Origins of Order: Self Organization and Selection in Evolution. Nowy Jork: Oxford University Press.

Lisowski, A. (2004). Geografia społeczno-ekonomiczna a nauki społeczne. W: Z. Chojnicki (red.). Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 67–80.

Lucas, R. (2009). In Defence of Dismal Science. The Economist, 6.

Maik, W., Rembowska, K., Suliborski, A. (red.) (2005). Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje geografii. Tom 1. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Malawski, A., Wörter, M. (2006). Diversity Structure of the Schumpetarian Evolution. An Axiomatic Approac. Swiss Institute for Business Cycle Research KOF Working Papers, 153.

Martin, R. (1994). Economic Theory and Human Geography. W: D. Gregory, R. Martin, G. Smith (red.). Human Geography: Society, Space, and Social Science. Basingstoke: Macmillan, 21–53.

Maturana, H. (2002). Autopoiesis, Structural Coupling and Cognition: A History of These and Other Notions in the Biology of Cognition. Cybernetics & Human Knowing, 9(3–4), 5–34.

Mayr, E. (2002). What Evolution Is. Nowy Jork: Basic Books.

Mikuła, B. (2000). Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku. Kraków: Antykwa.

Nelson, R. R., Winter, S. G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge: Harvard University Press.

Nelson, R. R., Winter, S. (2002). Evolutionary theorizing in economics. Journal of Economic Perspectives, 16(2), 23–46.

Neumann, J. von, Bruks, A. W. (1966). Theory of Self-Reproducing Automata. Urbana: University of Illinois Press.

Olszak, C. M., Ziemba, E. (2007). Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge &Management, 2, 135–148.

Ramalingam, B., Jones, H., Reba, T., Young, J. (2008). Exploring the science of complexity. Ideas and implications for development and humanitarian efforts. Londyn: Overseas Development Institute.

Senge, P. M. (2006). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Snow, C. P. (1959). The Two Cultures and the Scientific Revolution. The Rede Lecture. Nowy Jork: Cambridge University Press.

Snowdon, B., Vane, H. R. (2003). Rozmowy z wybitnymi ekonomistami. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Stachowiak, K. (2010). Współczesna geografia ekonomiczna a ekonomia heterodoksyjna. W: T. Kudłacz, J. Wrona (red.). Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8, 73–91.

Stańczyk, S. (2007). Umiejętność zarządzania różnorodnością kulturową – odniesienia teoretyczno- -praktyczne. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – Zarządzanie, 5(1187).

Stryjakiewicz, T. (1987). Kierunki badawcze geografii przemysłu w Polsce w latach 1945–1980. W: Z. Zioło (red.). Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i sprawozdania, 14. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 22–46.

Stryjakiewicz, T. (1998). Problemy geografii ekonomicznej w Polsce w okresie transformacji. W: J. J. Parysek, H. Rogacki (red.). Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 295–307.

Stryjakiewicz, T. (2010). Przemiany w geografii przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 30–44.

Sułkowski, Ł. (2005). Epistemologia w naukach o zarządzaniu. Warszawa: PWE.

Szydłowski, M., Hereć, M., Tambor, P. (2011; 2013, 13 listopada). Samoorganizujący się Wszechświat w różnych skalach – miejsce, gdzie nauka spotyka się z filozofią. Pozyskano z http://www.kul.pl/ files/57/transfer_idei/szydlowski.pdf

Wilson, E. O. (1998). Consilience: The Unity of Knowledge. Nowy Jork: Knopf.

Witt, U. (2003). Evolutionary Economics and the Extension of Evolution to the Economy. W: U. Witt (red.). The Evolving Economy: Essays on the Evolutionary Approach to Economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 3–34.

Wołoszyn, P. (2013). Struktury agentowe w symulacyjnych badaniach złożonych systemów ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zioło, Z. (2010). Wpływ relacji nauk geograficznych i ekonomicznych na kształtowanie gospodarki przestrzennej. W: T. Kudłacz, J. Wrona (red.). Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8, 61–71.

Published

2015-03-19

How to Cite

Mrozińska, A. (2015). The issue of complexity in the research problems of industry. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(4), 26–39. https://doi.org/10.24917/20801653.294.2