Industry and services development in Jelcz–Laskowice as a factor in informative society creation in the town

Authors

  • Joanna Bałach-Frankiewicz Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.14

Keywords:

przemysł, usługi, Jelcz–Laskowice, społeczeństwo informacyjne

Abstract

The community of Jelcz-Laskowice has been transformed from industrial society into informative society due to the rapid growth of electronic information and using communication and information technologies. This change is a very important element which ensures the quick and balanced socioeconomic development of the town.The aim of this research is to show the process of formation and functioning of the informative society in Jelcz-Laskowice. Some factors which have influenced formation and development of the informative society in the town are analyzed in this study. The author also characterizes the process of community transition from industrial to informative society. The citizens of Jelcz-Laskowice frequently use information technology not only at work, but also in private life. Having analyzed the society of Jelcz-Laskowice as an informative society, to study its formation the author used some selected rates. The research mainly focuses on the questions of accessing and using such technologies.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

e-Polska – Plan działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006, 2001, Ministerstwo Łączności, Warszawa

Goban-Klas T., 1999, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa–Kraków

Goban-Klas T., Sienkiewicz P., 1999, Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków

Kropiwnicki, 2001, Budowa cywilizacji informacyjnej jako filar długookresowej strategii dla Polski do roku 2025, [w:] T. Zasępa (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa

Poskrobski B. (red.), 2001, Przedsiębiorstwo w okresie kształtowania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok

Szczepański K., 1970, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa

Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 roku, 2004, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego, 2003, Monitor Polski, nr 6, poz. 74

Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego, 2004, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

Społeczeństwo informacyjne warunkiem i efektem budowania GOW w Polsce, 2004, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa

Stroińska E., 2004, Społeczeństwo informacyjne a hipoteza o „końcu pracy”, [w:] L. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, T. II, Wyd. AGH, Kraków, s. 61–74

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 r., 2006,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, s. 4

Toffler A., 1996, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Wydawnictwo Zysk i Spółka, Warszawa

Wilk W., 2001, Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, [w:] T. Zasępa (red.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa, s. 152–153

Published

2010-01-01

How to Cite

Bałach-Frankiewicz, J. (2010). Industry and services development in Jelcz–Laskowice as a factor in informative society creation in the town. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 165–176. https://doi.org/10.24917/20801653.15.14