Financial crisis and bankrupt companies restructuring

Authors

  • Kinga Bauer Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katedra Rachunkowości Międzynarodowe

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.18

Keywords:

kryzys, restrukturyzacja, upadłość

Abstract

Bankruptcy of enterprises is generally recognized as a negative phenomenon. In practice, the institution of bankruptcy aims at protecting interests of the market game participants. It eliminates from the market the enterprises which are not able to conduct their activities effectively. This way, it also protects other entities from establishing relationships with a company which is unable to rival its competitors. The article concerns problems of insolvent and bankrupt companies in the financial time crisis. It brings up theoretical and practical aspects of this issue. Some enterprises are not able to survive as before in the period of economic crisis. In 2009, the number of insolvent and bankrupt companies grew up rapidly. Restructuring can be a response to a crisis or major change in the business, such as insolvency and bankruptcy.The article focuses on the results of basic and scientific research conducted at the Law Court in Cracow at the Department of Insolvency and Bankruptcy.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Anam R., http://www.egospodarka.pl/article/articleprint/38646/-1/11

Bauer K., 2009, Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowym przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Brol J., 2003, Nowe prawo upadłościowe i naprawcze (4) Postępowanie naprawcze, „Rachunkowość”, nr 12

Domagalski M., 2008, Łatwiejsza obrona przed bankructwem, „Rzeczpospolita”, nr 123 (8024)

Działocha-Świetlikowska A., Kowalski A., Kućmin B., Talarek U., 2003, Upadłość i likwidacja przedsiębiorstw osób fizycznych i spółek osobowych w aspekcie prawnym i praktyce podatkowej oraz księgowej, Difin, Warszawa

Iskra J., 2009, Najwięcej bankructw od siedmiu lat, „Gazeta Prawna”, nr 109

Jaworski M., 2009, W tym roku może upaść aż 900 przedsiębiorstw, „Gazeta Prawna”, nr 107

Kański T., 2009, Czy znowelizowane przepisy o upadłości usprawnią postępowanie naprawcze, „Gazeta Prawna”, nr 95

Krawczyk J., 2009, Upadłość pozwala zwalniać wszystkich, „Rzeczpospolita”, 14 X

Nowak E., 2009, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Prusak B., 2002, Upadłość – mit klęski, czy szansa na odrodzenie, http://www.zie.pg.gda.pl/~pb/uko.pdf

Satalecki P., 2008., Bankructwo Lehman Brothers dołuje GPW, http://www.money.pl//gielda/komentarze/artykul/bankructwo;lehman;brothers;doluje;gwp,28,0,370460.html

Sawiłow J., 2004, Postępowanie naprawcze jako nowa, sui generis instytucja prawa upadłościowego. Wybrane zagadnienia, „Prawo Spółek”, nr 1

Surdykowska S., 2009, Kryzysy finansowe a wiarygodność sprawozdań finansowych, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, pod red. nauk. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa

Ustawa z dnia 28 lutego 2003, Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. z 2003, nr 60, poz. 535

Więcław E., 2009, Najsłabsi nie przetrwali kryzysu, „Rzeczpospolita”, 2 X

Published

2010-01-01

How to Cite

Bauer, K. (2010). Financial crisis and bankrupt companies restructuring. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 209–218. https://doi.org/10.24917/20801653.15.18