Innovation potential of Polish cities

Authors

  • Piotr Siłka Polska Akademia Nauk , Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.16

Keywords:

innowacyjność, miasta, Polska

Abstract

Innovation has been a buzz-word in social and economic sciences for over two decades. Nevertheless, the concept of the innovation is one of the most debatable. There are many attempts to create new and better indicators of innovativeness. One of the most known is the European Innovation Scoreboard (EIS), developed by the European Commission and based on the Oslo Manual methodology. The innovation indicators which are used in EIS are assigned to five dimensions and grouped in two main themes: inputs and outputs. Due to the problem of data source, it is hard to analyze output indicators in Poland, especially for cities. It is easier to collect data for the input indicator, which can be called innovation potential. This article presents the aggregate indicator of innovation potential (for years 2000, 2004, 2008) in the biggest cities in Poland, based on five indicators. The analysis shows, apart from interesting changes in the ranking of cities, that the gap between metropolises and other cities is growing.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Baczko T., 2007, Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Chmielewski R., Stryjakiewicz T., Twardowska J., Waloszczyk J., 2001, Innowacyjność przemysłu i jej zróżnicowanie w układzie wojewódzkim, PAN, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 197, Warszawa

Domański R., 1979, Dyfuzja innowacji w skali międzynarodowej, Przegląd Geograficzny, z. 1, IGIPZ PAN, Warszawa

Guzik R., 2004, Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce, [w:] M. Górzyński, R. Woodward (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki. Zeszyty Innowacyjne 2, CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, s. 33–36

A. Kukliński, 2004, Gospodarka oparta na wiedzy – kluczowy paradygmat rozwoju Polski XXI wieku, [w:] Globalizacja Warszawy – strategiczny problem XXI wieku, Warszawa

Koshatzky K., 1997, Technology-Based Firms in the Innovation Process, Physica–Verlag, Heidelberg

Lis S. (red.), 2007, Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Akademia Świętkorzyska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Marinova D., Philimore J., 2003, Models of innovation, [w:] L.V. Shavinina (red.), The International Handbook on Innovation, Elsvier, s. 44–53

Markowska M., 2008, Innowacyjność polskich regionów – ujęcie dynamiczne, [w:] K. Miszczak, Z. Przybyła (red.), Nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 236

Olechnicka A., 2007, Innowacyjność polskich regionów, metody pomiaru, stanu i tendencje, [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska, Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnoego, Warszawa, s. 265–288

Reichel M., 2006, Potencjał innowacyjny Polski południowo-wschodniej w strukturach subregionalnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz

Stawasz E., 1999, Innowacja a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Stryjakiewicz T., 2002, Analiza innowacyjności przemysłu w ujęciu przestrzennym, [w:] H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 207–215

Wojnicka E., 2001, Regionalne systemy innowacyjne w wybranych państwach UE, Wspólnoty Europejskie, nr 11 (123), IKC, Warszawa

Weresa M.A., 2001, Czynniki i bariery innowacyjności gospodarki, VII Kongres Ekonomistów Polskich, z. 17, Warszawa

Żołnierski A. (red.), 2008, Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

www.cordis.europa.eu/home_pl.html [01.12.2009]

www.sooipp.org.pl [01.12.2009]

www.stat.gov.pl [01.12.2009]

www.uprp.pl [01.12.2009]

Published

2010-01-01

How to Cite

Siłka, P. (2010). Innovation potential of Polish cities. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 185–196. https://doi.org/10.24917/20801653.15.16