Efficiency of development of high-tech manufacturers in Poland

Authors

  • Anna Świdurska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.17

Keywords:

wysoka technologia, Polska, efektywność

Abstract

The intensifying processes of integration and globalisation, uncertainty of action, and the dependence of the growth of an enterprise on the acquisition and use of knowledge in practically every aspect of its operation forces enterprises to take measures enhancing their performance and management. The contemporary enterprise, seeking to survive on the market and to tackle the constant changes in its milieu, must display a high level of flexibility and be able to modify its operation almost instantaneously.From the perspective of world tendencies in the development of branches based on scientific and technological advances, Poland still displays a very low proportion of high-tech goods in its total sales. What is needed is a global approach to the catching-up process, which is facilitated, among other things, by the country’s membership of the European Union and support from its funds.The aim of this paper is to analyse and assess the efficiency of development of enterprises representing high-tech manufacturing in Poland. The basic source material employed is the data on firms that appeared on the list of 500 largest enterprises in Poland in the years 2000-2008.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Chojnicki Z., Czyż T., 2006, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2000, Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, [w:] W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2008, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa

Kobyłko G., Morawski M., 2006, Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa

Krupski R. (red.), 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulencyjnym otoczeniu, PWE, Warszawa

Mikuła B., 2005, Procesy uczenia się organizacji jako zmiana zachowań organizacyjnych, [w:] A. Potocki (red.), Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa

Mikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków

Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red.), 2007, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa

Perechuda K., 2005, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław

Porter M., 2006, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice

Przybyszewski R., 2007, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa

Senge P.M., 1998, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Świdurska A., 2009, Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 13, Warszawa–Kraków

Welfe W. (red.), 2007, Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Wieloński A., 2007, Zmiany strukturalne w przemyśle światowym na przełomie wieków, [w:] J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków

Woroniecki J., 2003, Nowa gospodarka – ułuda czy rzeczywistość, Ekonomista, 5

Zioło Z., 2008, Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Warszawa–Kraków

Zioło Z., 2009, Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 13, Warszawa–Kraków

Published

2010-01-01

How to Cite

Świdurska, A. (2010). Efficiency of development of high-tech manufacturers in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 197–208. https://doi.org/10.24917/20801653.15.17