Building construction and trade in economic activities in the western metropolies of Poland

Authors

  • Teodor Skotarczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami
  • Maciej J. Nowak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.23

Keywords:

budownictwo, handel, metropolia, Polska

Abstract

The article discusses the case of building construction and trade as an example of economic activities in the western metropolies of Poland. Development of economic activities is seen as the catalyst in metropolitan growth. An example of such a study is the analysis of building construction and trade in Poznań, Wrocław and Szczecin. The article contains information on Regional Management. The number of construction-businessmen and trade-businessmen in these metropolies was compared with the number of all businessmen in these metropolies, and with the number of construction-businessmen and trade-businessmen in metropolitan regions.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., 2008, Problemy rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa

Czornik M., 2008, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice

Firlej K., 2003, Wpływ zarządzania gminą na rozwój przedsiębiorczości lokalnej, [w:] K. Jaremczuk(red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg

Flejterski S., 2009, Determinanty rozwoju wielkich miast na przykładzie Szczecina, [w:] S. Flejterski (red.), Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 529, Ekonomiczne Problemy Usług nr 30, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Flieger M., 2009, Ocena gminnych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1/2009, Poznań

Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Herbst M., 2003, Koniunktura gospodarcza metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Jaźwiński I., 2009, Kapitał ludzki w Szczecinie – istota oraz aspekty rynku pracy i aspekty edukacyjne, [w:] S. Flejterski (red.), Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 529, Ekonomiczne Problemy Usług nr 30, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Lorens P., 2005, Realizacja wielkoskalarnych przedsięwzięć urbanistycznych jako katalizator rozwoju metropolii, [w:] T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, z. 221, Warszawa

Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie – obszary metropolitalne – metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa

Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., 2003, Warunki rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg

Oleńczuk-Paszel A., 2006, Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, nr 5 (1)

Parysek J., 2007, Współczesne tendencje rozwoju metropolii: aspekty globalne i lokalne, [w:] J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków

Stawasz E., 2001, Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym, [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

European Commision, Interim Territorial Cohesion Report, OOPEC, Luksemburg 2004

Published

2013-03-01

How to Cite

Skotarczak, T., & Nowak, M. J. (2013). Building construction and trade in economic activities in the western metropolies of Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 270–278. https://doi.org/10.24917/20801653.15.23