Structural change Polish economy after 1990 year

Authors

  • Michał Gabriel Woźniak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.12.2

Keywords:

zmiany, struktura, gospodarka, transformacja

Abstract

The author of article analyses in case of transformation the changes of subjective structure, production and technological Polish economy. He establishes on basis this analysis the successes and failure of restructuring. In article was postulated the acceleration of technological convergence, which would make possible the expansion of economy based on knowledge. It is her condition economic growth steered on growth of productiveness across development of human capital strategy and fair social unevenness.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bałtowski M., Miszewski M., 2006, Transformacja gospodarcza w Polsce, PWN, Warszawa

Chmiel I., 1999, Problemy statystycznego pomiaru i analizy tendencji rozwojowych sektora prywatnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–1999, „Raporty CASE”, nr 24

Kaczmarek J., Krzemiński P., Litwa P., Szymla W., 2005, Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wydawnictwo AE, Kraków

Lipowski A., 1994, Przemiany strukturalne, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa

Nauka i technika w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006

Macias J., 2006, Zmiany strukturalne w przemyśle w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 7

Turowski K., 2006, Sektor wysokiej techniki jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego – implikacje dla konkurencyjności polskiej gospodarki, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Woźniak M.G., 2006, Strategiczne i instytucjonalne wyzwania dla Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów, nr 9

Zakrzewski W., 2002, Transformacja zatrudnienia w Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3

Published

2009-01-01

How to Cite

Woźniak, M. G. (2009). Structural change Polish economy after 1990 year. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 12, 33–44. https://doi.org/10.24917/20801653.12.2