Vol. 12 (2009): Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych

					View Vol. 12 (2009): Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych

Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzysta Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Warszawa - Kraków 2009

Note: The primary version of the journal is printed version.

Published: 2009-01-01

Articles