Infrastructure of innovative system as a factor of transformation of industrial structures

Authors

  • Teresa Bal-Woźniak Politechnika Rzeszowska

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.12.3

Keywords:

infrastruktura, innowacja, transformacja, przemysł

Abstract

It is proved in the article that identification and shaping of infrastructure of innovative system has contemporarily the fundamental meaning for transformation of industrial structures. Thus the pace of changes and effects of performed reindustrialization are determined by such infrastructure elements as: enterprise, competence, group activity and internal communication, organizational solutions together with computer support and network of external connections. This work is devoted to the characteristics of the mentioned elements.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Adamkiewicz-Drwiłło H., red., 2007, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, PWN, Warszawa

Bednarczyk M., 1996, Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Wyd. AE, Kraków

Bratnicki M., 2002, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd. AE, Katowice

Brdulak J., red., 2005, Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa

Bojar E., red., 2006, Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, PL, Lublin

Cooke Ph., red., 1998, Regional Innovation Systems: Designing for the Future – REGIS, Reports, Commission European, Brussels

Domański R.S., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa

Francik A., 2003, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wyd. AE, Kraków

Fukuyama F., 2000, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa

Hesselbein F., 1998, Organizacja okrężna, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa

Iwicka M., 2005, O potrzebie nowej filozofii edukacyjnej, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 2

Łobejko S., 2005, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa

Malara Z., 2007, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa

Moszkowicz K., 2001, Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, Wyd. AE, Wrocław

Nonaka I., Tateuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, PFPK, Warszawa

Okoń-Horodyńska E., 2000, Narodowy system innowacji w Polsce. W kierunku podejścia sieciowego, [w:] Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Wyd. AE, MWES w Tarnowie, Kraków–Tarnów

Pakulska T., 2005, Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, SGH, Warszawa

Pocztowski A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. AE, Kraków

Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa

Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa [1912 –wyd. w oryginale]

Senge P.M., 1998, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa

Spencer L., Spencer S., 1993, Competence at Work: Models for Superior Performance, John Wiley & Sons, New York

Stefanowicz B., 2007, Informacyjne systemy zarządzania, SGH, Warszawa

Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa

Krzysztofek K., 2007, Wiek hiperkomunikacji, [w:] Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji, Wyd. AE, Kraków

Tokarz A., 2005, Dynamika procesu twórczego, Wyd. UJ, Kraków

Wieluński A, 1998, Od industrializacji do reindustrializacji, Wyd. UW, Warszawa

Woźniak M.G., 2006, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wyd. AE, Kraków.

Zioło Z., 2001, Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Warszawa–Kraków

Żuber R., Sankowska A., Gasik M., 2006, Najlepsze praktyki w zakresie organizacji działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, nr 1

Published

2009-01-01

How to Cite

Bal-Woźniak, T. (2009). Infrastructure of innovative system as a factor of transformation of industrial structures. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 12, 45–58. https://doi.org/10.24917/20801653.12.3