Tourist Clusters as a Factor in Activating Cross-Border Spatial Development

Authors

  • Ivan Pirozhnik Pomeranian Academy in Słupsk Institute of Socio-economic Geography and Tourism

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.343.1

Keywords:

cross-border areas, tourism clusters, tourist potential, tourist routes, visa-free travel zone

Abstract

Tourism is one of the factors of local economic development and cross-border cooperation on EU borders, reducing the risk of economic recession in those areas. The purpose of the article is to reveal trends in the development of cross-border tourism on the Polish-Belarusian border and to verify the following research issues: 1) whether the economic sanctions introduced by EU countries on Russia after 2014 reduced cross-border traffic on the Polish-Belarusian section of the EU border; 2) to what extent the tourist potential of the Polish-Belarusian region corresponds to the demand in the modern European market; 3) how the new visa-free travel mechanisms activate tourist markets; 4) to what extent tourism stimulates the development of new forms of urban growth in the cultural landscapes of the cross-border region. The process of shaping tourism clusters as a form of the spatial organisation of tourism development in cross-border regions was analysed using analytical and synthetic methods. The research area covers the eastern border of Poland on the section of its border with Belarus. The primary research and empirical materials were obtained from the Central Statistical Office of Poland and the Statistical Committee of Belarus on tourism on the eastern border of Poland in the years 2015-2018. An investigation of the subject literature and source documents, as well as field observations and statistical analyses, were carried out. Particular attention was paid to the creation of a visa-free regime region in the special tourist zones of “Brest” and “Grodno” in the border regions of Belarus.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Ivan Pirozhnik, Pomeranian Academy in Słupsk Institute of Socio-economic Geography and Tourism

Ivan Pirozhnik, prof. PhD., ScD, Institute of Socio-Economic Geography and Tourism of the Pomeranian University in Slupsk. A graduate of geography at the Belarusian State University in Minsk (Belarus). Research interests: socio-economic geography, economics and regional development policy, political geography and geopolitics, the geography of tourism.

References

Aleksandrova, A., Stupina, O. (2014). Turistskoe regionovedenie: Vliyanie regionalnoy integratsii na mirovoy turistskiy rynok. Moskva: Knorus.

Banaszkiewicz, M., Graburn N., Owsianowska, S. (2017). Tourism in (Post)socialist Eastern Europe. Journal of Tourism and Cultural Change, 15(2), 109–121. doi: 10.1080/14766825.2016.1260089

Białous, A. (2019). Dobre wieści dla turystów. Retrieved from http://www.pch24.pl/dobre-wiesci-dla-turystow-bialoruski-premier-zapowiedzial-rozszerzenie-strefy-bezwizowej,70014,i.html#ixzz66JoekxoJ

Borkowska-Niszczota, M. (2015). Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(30), 145–164. doi: 10.7163/GPol.0154

Dyba, W., Stryjakiewicz, T. (2019). Źródła wiedzy w różnych fazach cyklu życia klastra: przykłady z branży meblarskiej we Włoszech i w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(4), 26–41. doi: 10.24917/20801653.334.2

Dyrda-Maciałek, S. (2010). Badanie marketingowych uwarunkowań funkcjonowania klastrów turystycznych. Zabrze: Politechnika Śląska, 131–154. Retrieved from http://delibra.bg.polsl.pl/Content/1159/R-4687_JG.pdf

Deklaracja „Via Jagiellonica – wspólna odpowiedzialność” (2019). Uchwała XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie. Retrieved from http://zachod-wschod.pl/nowa-oferta-turystyczno-kulturowa-fundacji-via-jagiellonica-2–2–3–2–2–2–2/

Firlej, K., Rożek, A. (2012). Korzyści z klasteringu transgranicznego, jako innowacyjnej formy rozwoju usług turystycznych na obszarach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe, Ekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 891, 31–50.

Giełażyn-Sasimowicz, A. (2019). Rekordowy sezon na Kanale Augustowskim, Retrieved from http://bialystok.wody.gov.pl/aktualnosci/684–rekordowy-sezon-na-kanale-augustowskim.

Howaniec, H., Kurowska-Pysz, J. (2014). Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.

Janczarska-Bergel, K. (2019). Turystyka jako jeden z czynników rozwoju regionalnego departamentu Vaucluse w południowo-wschodniej Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(1), 178–187.

Jasiński, M. (2018). Nasycenie gospodarki turystyką a poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego w małych rozwijających się państwach wyspiarskich. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2), 311–324.

Jasiński, M. (2019). Turystyka i pomoc rozwojowa a poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego w państwach Południa o niekorzystnym położeniu geograficznym oraz najsłabiej rozwiniętych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(3), 127–147.

Inauguracja szlaku August Velo (2019). Retrieved from http://www.suwalki.info/informacje-24403–Inauguracja_szlaku_August_Velo_.html

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: PWE.

Kolosov, V.A. (2017). Phantom borders as a phenomenon in political geography. Vestnik Moskovwkogo Universiteta. Ser. 5. Geografia, 5.

Kondratjeva, T. (2019). Grodno vstretil stotysjachnogo turista. Retrieved from https://www.sb.by/articles/grodno-vstretil-100–tysyachnogo-turista.html

Kruzhalin V.I., Mironenko N.S., Zigern-Korn N.V., Shabalina N.V. (2014). Geografia turystyki: podręcznik. Moskva: Federalna Agencja Turystyki.

Markiewicz, M. (2018). Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych w Polsce. Współczesna Gospodarka, 9(1), s. 51–65. doi: 10.26881/wg.2018.1.05. Retrieved from www.wspolczesnagospodarka.pl

Piekutowska, A. (2016). Mały ruch graniczny – konsekwencje dla regionów przygranicznych. Politeja, 2(41), s. 99–114. doi: 10.12797/Politeja.13.2016.41.06

Pirozhnik, I. (2015). Tourist migration in the cross-border region as a factor of enhancing economic cooperation (exemplified by Belarusian-Polish borderland). Security Problems of the Russian Society, 2.

Pirozhnik, I. (2018). Strukturalne i terytorialne dysproporcje sektora turystycznego Białorusi. Acta Geographica Silesiana, 12(3), 17–35.

Połomska-Jasienowska, A. (2016). Transgraniczne klastry jako forma współdziałania gospodarczego na pograniczu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 255, 176–185.

Roman, M. (2017). Wpływ klastrów turystycznych na innowacyjność gospodarki turystycznej. Studia i Prace WNEIZ, Uniwersytet Szczeciński, 48(3), 45–59. doi: 10.18276/sip.2017.48/3–04

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2018 r. (2019). Warszawa-Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Sprawozdanie z działalności w roku 2016. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” (2017) Suwałki.

Skowronek, E. (2015). Klaster jako forma współpracy w turystyce. Europa Regionum, 24, 129–140.

Stach, E. (2015). Poznawanie dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich jako cel wycieczek szkolnych krakowskich gimnazjalistów. Turystyka Kulturowa, 9, 25–37. Retrieved from http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/646/594

Strategia współpracy transgranicznej województwa lubelskiego, obwodu lwowskiego, obwodu wołyńskiego i obwodu brzeskiego na lata 2014–2020 (2014). Lublin: Urząd Marszałkowski.

Stupina, O. (2010). Turizm i gosudarstwennye granicy. Pskovskiy regionologicheskiy zhurnal, 10, 100–106.

Timothy, D. (2001). Tourism and political boundaries. London: Routledge.

Timothy, D.J. (2018). Geography: The substance of tourism. Tourism Geographies, 20(1), 166–169. doi: 10.1080/14616688.2017.1402948

Więckowski, M. (2010a). Turystyka na obszarach przygranicznych Polski. Prace Geograficzne IGPZ PAN, 224–226.

Więckowski, M. (2010b). Tourism development in the borderlands of Poland. Geographia Polonica, 83(2), 67–81.

Więckowski, M., Saarinen, J. (2019). Tourism transitions, changes, and the creation of new spaces and places in Central-Eastern Europe. Geographia Polonica, 92(4), 369–377

Downloads

Published

2020-09-28

How to Cite

Pirozhnik, I. . (2020). Tourist Clusters as a Factor in Activating Cross-Border Spatial Development. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(3), 7–21. https://doi.org/10.24917/20801653.343.1