Vol. 34 No. 3 (2020): Tourism industry in regional and local systems

					View Vol. 34 No. 3 (2020): Tourism industry in regional and local systems

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 34 (3)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 34 (3)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2020

DOI: 10.24917/20801653.343

Published: 2020-09-30

Articles