Social Responsibility of Companies Managing Polish Special Economic Zones

Authors

  • Marian Kozaczka niwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Polityk Publicznych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.343.14

Keywords:

company, economic zone, economy, social responsibility

Abstract

In Poland, there are 14 special economic zones, separate areas, where economic activities are carried out on preferential terms. Zones are divided into sub-zones and investment areas, which are intended to attract domestic and foreign investors, influence labour markets, support exports, stimulate the activity of local communities, economic operators, institutions. Polish special economic zones are managed by limited liability companies or public limited companies, in which the State Treasury holds a majority of the votes. Such a management system allows to maintain state control over zones, directions of their development, rapid implementation of investment projects on their territory. The purpose of the article is to define the financial effects of companies managing Polish special economic zones, their contribution to the development of social responsibility, to answer the following questions: is there a relationship between the profits of management companies and the level of social responsibility, what other important factors affect their involvement in social responsibility.The work uses a method of document analysis, its results confirm the increasing participation of companies managing economic zones in the reconstruction and development of vocational education, in the organisation and financing of competitions, festivals, the creation of scholarship systems for high school students, university students. Companies with large capital, high profits, managing the largest economic zones accounted for the largest share of social responsibility.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Marian Kozaczka, niwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Polityk Publicznych

Marian Kozaczka, professor, Pedagogical University of Krakow, Faculty of Social Sciences, Institute of Law, Administration and Economics, Department of Public Policies. Research interests: social policy, economic policy, finance, innovation economy.

References

Ernst & Young (2011) (2020, 12 stycznia). Specjalne strefy ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania. Pozyskano z https://www.ey.com/Publication/vuLUAssets/Specjalne_strefy-ekonomiczne_po_2020_roku_raport/$FILE/ey_ sse_po_2020_roku_28092011.pdf

GUS (2019). Mały rocznik statystyczny Polski. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

GUS (2000). Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Jastrzębska, E. (2013). Społeczna odpowiedzialność liderów CSR w Polsce – wyniki badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 288, 37–48.

Kozaczka, M. (2015), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 2008–2014. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (2018). Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2017 r.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (2019). Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2018 r.

Ministerstwo Rozwoju (2016). Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2015 r.

Ministerstwo Rozwoju (2017). Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2016 r.

Raport roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za 2016 r. (2017). Warszawa: Agencja Rozwoju Przemysłu.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1698).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1713.

Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 143).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r., nr 123, poz. 1291).

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1162).

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 118, poz. 746).

Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2006 r., nr 141, poz. 997).

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 1994 r., nr 123, poz. 600).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60).

Downloads

Published

2020-09-28

How to Cite

Kozaczka, M. . (2020). Social Responsibility of Companies Managing Polish Special Economic Zones. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(3), 207–219. https://doi.org/10.24917/20801653.343.14