The issue of office building development in post-industrial areas based on the example of the office building concentration in Wrocław (Poland), Strzegomska Street and Muchoborska Street

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.351.4

Keywords:

business district, office buildings, Muchoborska Street, Strzegomska Street, Wrocław (Poland)

Abstract

Changes in the industry and an increase in the meaning of services and the financial sector causes the temporary working environment to be strongly connected with offices. Therefore, office buildings and their concentrations are the main workplace in our cities. The aim of the article is to examine a business district based on the example of office building concentration in the vicinity of Strzegomska and Muchoborska Street in Wrocław (Poland). Spatial changes and the process of new urban tissue development are analysed. Functional and spatial structure of office building concentration in Wrocław is also investigated. Comparative analysis of historical data, spatial documents, and urban inventory are used as research method. Spatial identification and knowledge about office building concentration development are the main results. The conversion of post-industrial area into business district could be a solution to urban revitalisation and creation of a new city space.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Anna Kierzkowska, Wrocław University of Science and Technology

Anna Kierzkowska, PhD Eng., Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Architecture, Chair of Town Planning and Settlement Processes. Anna Kierzkowska has graduated from spatial planning at the Wroclaw University of Technology, Faculty of Architecture. Subsequently, she successfully finished her PhD studies at the same university. Her PhD thesis concerned ‘Office building concentrations in European cities’. During her PhD studies, she had internships at universities in Trondheim (Norway), Bologna (Italy) and Warsaw (Poland). She also participated in many national and international conferences and trainings. Anna Kierzkowska has experience as a designer in various urban offices. She is a co-author of urban projects on a local and regional level.

References

Aranya, R. (2003). Globalisation and urban restructuring of Bangalore, India. Growth of the IT industry, its spatial dynamics and local planning responses. Trondheim: Norwegian University of Technology, Doctoral theses at NTNU.

Barski, J., Zathey, M.W. (2018) Industrial heritage and post-industrial situation in the post-transformation era in Lower Silesia (Poland). GeoScape, 12(1), 17–25.

Chmielewski, J.M., Kotaszewicz, T., Mieszkowski, W. (2004). Atlas Historyczny Warszawy, Plany Zagospodarowania Przestrzennego w latach 1916–2002. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m. st. Warszawy.

Derudder, B., Witlox, F. (2008). What’s is a ‘world class’ city? Comparing conceptual specifications of cities in the context of a global network. W: M. Jenkes, D. Kozak, P. Takkanon, (red.), World cities and urban form. Fragmented, polycentric, sustainable? Londyn: Routledge, 11–23.

Friedmann, J. (2006). The World City Hypothesis. W: N. Brenner, R. Keil (red.), The Global Cities Reader. London: Routledge, 67–72.

Hall, P.G. (1997). Megacities, world cities and global cities. Amsterdam: Stichting Megacities (Megacities Lecture, 1). Pozyskano z http://megacities.nl/?page_id=284 (dostęp 12.11.2014).

Hall, P.G., Tewdwr-Jones, M. (2011). Urban and regional planning. Londyn: Routledge.

Hall, P.G. (2014). Good cities, better lives. How Europe discovered the lost art of urbanism. Abingdon, Oxon: Routledge.

Kazimierczak, J., Kosmowski, P. (2018). Post-industrial urban areas in the context of ruination, demolition and urban regeneration in a post-socialist city. Experiences of Łódź, Poland. Finisterra, 109, 35–51.

Ketels, C.H.M. (2011). Clusters and competitiveness. Porter’s contribution. W: R. Huggins, H. Izushi (red.), Competition, Competitive Advantage, and Clusters. The ideas of Micheal Porter. Oxford: University Press, 173–192.

Kierzkowska, A. (2017). The style as a factor of office building concentration locations in European cities. Civil and Environmental Engineering Reports, 24(1), 5–20.

Majoor, S.J.H. (2009). The disconnected innovation of new urbanity in Zuidas Amsterdam, Ørestad Copenhagen and Forum Barcelona. European Planning Studies, 9, 1379–1403.

Maleczyński K., Morelowski, M., Ptaszycka, A. (1956). Wrocław. Rozwój urbanistyczny. Warszawa: Budownictwo i Architektura.

Marcuse, P. (2008). Globalisation and the forms of cities. W: M. Jenks, D. Kozak, P. Takkanon (red.), World cities and urban form. Fragmented, polycentric, sustainable? Londyn: Routledge, 25–40.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu. (2007a). Uchwała NR X/210/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 czerwca 2007 r. Pozyskano z http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=X/210/07 (dostęp 02.10.2013).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Wzgórze Mikołajskie we Wrocławiu. (2007b). Uchwała NR XI/232/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2007 r. Pozyskano z http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XI/232/07 (dostęp 02.10.2013).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szwajcarską, Klecińską, Muchoborską, Duńską i linią kolejową we Wrocławiu. (2002). Uchwała Nr L/1758/02 Rady Miejskiej Wrocławia z 4 lipca 2002 r. Pozyskano z http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=L/1758/02 (dostęp 02.10.2013).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Muchoboru Małego Komercyjnego we Wrocławiu. (2007c). Uchwała NR VIII/162/07 Rady Miejskiej Wrocławia z 19 kwietnia 2007 r. Pozyskano z http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=VIII/162/07 (dostęp 02.10.2013).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Duńskiej we Wrocławiu. (2008). Uchwała NR XXVI/943/08 Rady Miejskiej Wrocławia z 6 listopada 2008 r. Pozyskano z http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXVI/943/08 (dostęp 02.10.2013).

Okólska, H., Sobociński, W., Szykuła, K., Wytyczak, R. (1999). Wrocław na planach. XVI–XX wiek. Wrocław: Muzeum Historyczne.

Porter, M. (1998). On Competition. Boston: Harvard Business School Publishing.

Przyłęcka, D. (2006). Odbudowa i rozwój Wrocławia w planach zagospodarowania przestrzennego z lat 1945–1994. Wrocław: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Rubikon.

Sassen, S. (2001). The Global City, New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Press.

Sassen, S. (2006a). Cities and communities in the global economy. W: N. Brenner, R. Keil (red.), The Global Cities Reader. Londyn; Nowy Jork: Routledge, 82–88.

Sassen, S. (2006b). Cities in a world economy. Thousand Oaks: Pine Forge Press.

Sikorski, D. (2012). Zmiany funkcjonalne terenów przemysłowych i poprzemysłowych we Wrocławiu po 1989 roku. W: B. Namyślak, R. Szmytkie (red.), Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 33–54.

Sitek S., Szajnowska-Wysocka, A. (2018). Proces rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i jego wpływ na krajobraz miejski. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 40(2), 225–242.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. (2010). Uchwała Nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z 20 maja 2010 r. Pozyskano z http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=L/1467/10 (dostęp 02.10.2013).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. (2018). Uchwała Nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. Pozyskano z http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=L/1177/18 (dostęp 01.12.2019).

Swyngedouw E., Moulaert F., Rodriguez, A. (2002). Neoliberal Urbanization in Europe: Large–Scale Urban Development Projects and the New Urban Policy. Antipode, 34(3), 542–577.

System Informacji Przestrzennej Wrocławia. (2014, październik). Pozyskano z https://geoportal.wroclaw.pl/

Published

2021-03-29

How to Cite

Kierzkowska, A. (2021). The issue of office building development in post-industrial areas based on the example of the office building concentration in Wrocław (Poland), Strzegomska Street and Muchoborska Street. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(1), 56–71. https://doi.org/10.24917/20801653.351.4