Vol. 35 No. 1 (2021): Functioning of industrial enterprises and the service sector – selected issues

					View Vol. 35 No. 1 (2021): Functioning of industrial enterprises and the service sector – selected issues

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 35 (1)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 35 (1)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2021

Published: 2021-03-30

Articles