Przemiany funkcjonowania wiodących przedsiębiorstw dawnego COP-u: Huty Stalowa Wola S.A. i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–Rzeszów” S.A.

Authors

  • Piotr Klimczak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.7.8

Keywords:

przemiany, COP, przemysł, PZL–Rzeszów

Abstract

Procesy transformacji gospodarczej, społecznej i kulturowej, związane z wdrażaniem reguł gospodarki rynkowej, dokonujące się na obszarze Polski Południowo-Wschodniej charakteryzują się poważnym zróżnicowaniem przestrzennym, a także odmiennością w odniesieniu do innych części kraju. Generalnie związane są one z osłabianiem tempa industrialnego rozwoju i zwiększaniem się roli sektorów usługowych. Wynika to z charakteru struktur społeczno-gospodarczych wykształconych we wcześniejszych okresach. Z. Zioło (1999) przyjmuje, iż na terenie Polski Południowo-Wschodniej procesy zmian struktury bazy ekonomicznej najwcześniej, bo już w 1978 r. zaznaczyły się na terenie byłego województwa krakowskiego, w następnym 10-leciu stopniowo obejmowały kolejne województwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Piotr Klimczak, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

References

Dobrowolska M., 1976, Przeobrażenia struktur regionalnych w Polsce oraz kierunki analizy, [w:] Studia nad Ekonomiką Regionu, Katowice

Demograficzno-osadnicze procesy transformacji w Tarnobrzeskim Rejonie Uprzemysławianym, red. Dobrowolska M., 1968, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, KBRU PAN, z. 29, Warszawa

Dziemianowicz W., 1999, Transformacja gospodarcza nowych województw, „Polska Regionów” nr 8

Fajferek A., Zioło Z., 1983, Opóźnienie procesów urbanizacji w stosunku do procesów industrializacji w woj. tarnobrzeskim, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, KBRU PAN, z. 77, Warszawa, s. 127–186

Fajferek A., Zioło Z., 1979, Próba określenia stopnia wyprzedzenia procesów urbanizacji przez procesy industrializacji, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, KBRU PAN, nr 71, Warszawa

Garbacz D., 1998, Spotkanie z wielkim przemysłem. Huta Stalowa Wola 1938–1998, Stalowa Wola

Gołębiowski J., 2000, COP. Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922–1939, Kraków

Gorzelak G., Regionalne oblicze polskiej transformacji w latach 1990–2005, [w:] Przedsiębiorczośći prywatyzacja, red. A. Mync, B. Jałowiecki, Biuletyn KPZK, z. 168

Kloc K., 2000, Szok przystosowań, „Nowe śycie Gospodarcze” nr 30

Kolbusz F., 1965, Wpływ uprzemysłowienia kraju na społeczno-ekonomiczny charakter indywidualnych gospodarstw chłopskich, Warszawa

Kosieradzki W., 1939, Plan Centralnego Okręgu Przemysłowego, Warszawa

Kukliński A., 1997, Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski. Wstępne wyniki badań, [w:] Problematyka przestrzeni europejskiej, Warszawa

Kwiatkowski E., 1933, Dysproporcje, Kraków

Kwiatkowski E., 1939, Polityka inwestycyjna, „Polska Gospodarcza” z. 9

Kwiatkowski E., 1939, Trzyletni plan inwestycyjny, „Przegląd Gospodarczy” z. 7

Kwiatkowski E., 1935, W walce z teraźniejszością o lepszą przyszłość gospodarczą, Warszawa

Lijewski T., 1993, Zmiany przestrzennego zagospodarowania Polski w latach 1945–1989, Warszawa

Rakowski W., 1980, Uprzemysłowienie a proces urbanizacji, Warszawa

Rykiel Z., 1995, Relacje centrum peryferie w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej, Geographia Polonica, t. 66, Warszawa

Sagan I., 1995, Procesy uprzemysłowienia w powojennej Polsce, Gdańsk

Samecki W., 1998, Centralny Okręg Przemysłowy 1936–1939, Wrocław

Szczepański J., 1973, Zmiana społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia, Warszawa

Turski R., 1965, Między miastem a wsią, Warszawa

Wańkowicz M., 1939, Sztafeta, Warszawa

Wieczorek P., 1998, Polski przemysł obronny po 1990 roku, „Wiadomości Statystyczne” nr 6

Winiarski B., 1976, Polityka regionalna, Warszawa

Zioło Z., 1999, , KTransformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w okresie zmian systemu gospodarowaniaraków

Zioło Z., 1991, Województwo tarnobrzeskie w badaniach Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, [w:] Zeszyty Badań Regionu Tarnobrzeskiego, Kraków–Tarnobrzeg, s. 105–163

Zioło Z., 1984, Wpływ polityki państwa na rozwój i przemiany struktury przestrzennej przemysłu na przykładzie Centralnego Okręgu Przemysłowego, Folia Geographica. Series Geographica–Oeconomica, Vol. XVII

Zioło Z., 1980, Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego, Warszawa

Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, 1978, red. Z. Zioło, Seria „Problemy Rejonów Uprzemysławianych”, Warszawa

Published

2004-01-01

How to Cite

Klimczak, P. (2004). Przemiany funkcjonowania wiodących przedsiębiorstw dawnego COP-u: Huty Stalowa Wola S.A. i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–Rzeszów” S.A. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 7, 87–96. https://doi.org/10.24917/20801653.7.8