Vol. 7 (2004): Przemiany struktur przemysłowych

					View Vol. 7 (2004): Przemiany struktur przemysłowych

Przemiany struktur przemysłowych

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 7

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Warszawa -Kraków 2004

Note: The primary version of the journal is printed version.

Published: 2004-01-01