Zmiany kierunków kształcenia Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na tle polskiego szkolnictwa technicznego w łatach transformacji gospodarki

Authors

  • Monika Borowiec Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.3.19

Keywords:

kształcenie, akademickie, AGH, PK, transformacja

Abstract

W procesie transformacji gospodarki narodowej zmienia się rola przemysłu w rozwoju gospodarczym regionów, a także układów lokalnych. Na terenie Polski południowowschodniej (podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie) przejawia się to spadkiem zatrudnienia w przemyśle i budownictwie z 55,5% w 1976 do 46,3% w 1989 roku. a w latach transformacji gospodarki narodowej dalszym zmniejszeniem tego udział z 43,8% w 1994 roku do 43% w 1997 roku (Zioło 1999). W konsekwencji prowadzi to do zmian zapotrzebowania na kadrę z wyższym wykształceniem technicznym. W świetle przedstawionych założeń przyjęto wstępnie, iż zmiany te nawiązują do kształtującego się rynku pracy, na którym jak wspomniałam następuje zmniejszanie znaczenia przemysłu .

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Chojnicki Z., Czyż T., 1997, Struktura przestrzenna nauki w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Juszkiewicz N., 1997, Nauka i technika jako czynniki rozwoju Poznania, UAM, Poznań.

Parysek J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo naukowe UAM.

Zioło Z., 1999, Transformacja struktur subregionalnych Polski południowo-wschodniej w okresie zmian systemu gospodarowania, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

Kukliński A., 1994, Dylematy polityki naukowej (w:) Rola polityki państw w procesach dostosowawczych do Wspólnoty Europejskiej. J. Niźnik (red.), Warszawa.

Published

2002-01-01

How to Cite

Borowiec, M. (2002). Zmiany kierunków kształcenia Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na tle polskiego szkolnictwa technicznego w łatach transformacji gospodarki. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 3, 221–240. https://doi.org/10.24917/20801653.3.19

Most read articles by the same author(s)