Vol. 10 (2008): Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia

					View Vol. 10 (2008): Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia

Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2008

Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Published: 2008-01-01

Articles