Conditions and perspectives of transformation of urban space related to the liquidation of allotment gardens – a case study of Szczecin (Poland)

Authors

  • Aleksandra Kołosowska Uniwersytet Szczeciński

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.364.3

Keywords:

cities, allotment gardens (ROD), liquidation of allotment gardens, spatial planning, urban policy

Abstract

Despite the growth in popularity of allotment gardens during COVID-19 pandemic, they still are perceived as potential investment areas to develop residential, service or industry buildings in urban areas. Local authorities often decide to fully or partially liquidate objects in order to transform them into areas having different functions. These kinds of decisions have also been made in Szczecin (Poland), where there are over 100 allotment gardens, as revealed in the inventory carried out. The purpose of this paper is to present selected conditions and directions of transformation of areas connected with the liquidation of allotment gardens, which have taken place in Szczecin in recent years. The location of allotment gardens was also presented in the paper along with defining the intended use of areas as specified in one of Szczecin’s main planning documents. Due to the analysis of locational and legal aspects it was possible to highlight legal and location conditions regarding allotments gardens functioning in Szczecin.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Aleksandra Kołosowska, Uniwersytet Szczeciński

Aleksandra Kołosowska, BSc, Geography student in the Faculty of Physical, Mathematical and Natural Science at the University of Szczecin. Her research interests focus on the subject of city, especially spatial planning and social participation.

References

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie. (2022). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina. Pobrane z: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50707.asp (dostęp: 12.08.2022).

Czekiel-Świtalska E., Świtalska, A. (2017). Planowanie czy zagospodarowanie przestrzenne. Teka Komisji Urbanistyki i Architekury PAN Oddział w Krakowie, XLV, 309–317.

Duś, E. (2011). Miejsce i rola ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej. Geographia. Studia et Dissertationes, 33, 79–100.

Dymek, D., Bednorz, L. (2017). Zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) na przykładzie ROD im. Józefa Chociszewskiego w Poznaniu. Studia miejskie, 25, 133–147.

Gorzym-Wilkowski, W.A. (2016). Planowanie przestrzenne – narzędzie realizacji ładu przestrzennego czy interesów? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, 432, 54–60.

Mokras-Grabowska, J. (2020). Allotment gardening in Poland – new practices and changes in recreational space. Miscallanea geographica – regional studies on development, 24(4), 1–8.

Poniży, L., Latkowska, M.J., Breuste, J., Hursthouse, A., Joimel, S., Kulvik, M., Leitao, T.E., Mizgajski, A., Voigt, A., Kacprzak, E., Maćkiewicz, B., Szczepańska, M. (2021). The rich diversity of Urban Allotment Gardens in Europe: Contemporary Trends in the Context of Historical, Socio-Economic and Legal Conditions. Sustainability, 13.

Rudnicki, M. (2016). Działki do likwidacji. Zbudują tutaj port. Pobrane z: https://gs24.pl/dzialki-do-likwidacji-zbuduja-tutaj-port/ar/10376324 (dostęp: 12.08.2022).

Szczepańska, M., Kacprzak, E., Maćkiewicz, B., Poniży, L. (2021). How are allotments garden managed? A comparative study of usage and development in contemporary urban space in Germany and Poland. Moravian Geographical Reports, 29(3), 231–250.

Szczęsny, M., Kimic, K. (2012). Możliwość adaptacji terenów ogrodów działkowych na obiekty ogólnodostępne na przykładzie rodzinnego ogrodu działkowego przy kanale Gocławskim w Warszawie. Czasopismo Techniczne, 30, 180–185.

Szkup, R., Pytel, S. (2016). Rodzinne ogrody działkowe (ROD) w przestrzeni dużego miasta. Przykład Łodzi. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 32, 109–124.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2014 poz. 40.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789.

Źróbek-Różańska, A. (2018). Zarys historyczny i perspektywy przekształceń użytków rolnych na obszarach zurbanizowanych. Studium Olsztyna i jego strefy podmiejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 127–143.

Published

2022-12-28

How to Cite

Kołosowska, A. (2022). Conditions and perspectives of transformation of urban space related to the liquidation of allotment gardens – a case study of Szczecin (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 36(4), 43–54. https://doi.org/10.24917/20801653.364.3