Vol. 36 No. 4 (2022): The impact of changing the environment on the functioning of spatial systems

					View Vol. 36 No. 4 (2022): The impact of changing the environment on the functioning of spatial systems

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 36 (4)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 36 (4)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2022

Published: 2022-12-28

Articles