The impact of digitalization on society in the context of public services in Poland

Authors

  • Marcin J. Piątkowski Krakow University of Economics
  • Jakub Misztal Krakow University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.364.10

Keywords:

digitization, education, e-government, information society, internet, Poland, public services

Abstract

The aim of this article is to demonstrate the impact of digitalization on society in the area of public services in Poland. This issue must be recognised as extremely important, because digitalization is one of the elements driving the development of the national economy and contributing to its socio-​economic development, as well as supporting the emergence of information society. The article presents the benefits and threats of digitalization of public services in Poland from a user perspective in the areas of administration, education and transport. The authors attempt to answer the question of how digitalization has changed the accessibility to public services in the areas mentioned, as well as how it affects society. The article is descriptive and analytical in nature and was developed on the basis of a literature review, as well as available statistical data from the Eurostat and CSO databases.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Marcin J. Piątkowski, Krakow University of Economics

Marcin J. Piątkowski, PhD in economics, assistant professor in the Department of Entrepreneurship and Innovation, Krakow University of Economics (Poland). Head of own research grants and author of academic publications in the field of entrepreneurship, competitiveness and development of enterprises. His current research interests include aspects related to the issue of Industry 4.0 and the digital economy. Participated in a research internship at the University of Valencia and did a teaching internship at University College London. He has given guest lectures at foreign universities e.g.: University of Rome „Tor Vergata,” University of Valencia, University of Dubrovnik, University of Malaga, ISCTE – University Institute of Lisbon, University of Alicante, Pablo de Olavide University Sevilla. Member of the European Academy of Management (EURAM). Involved in promoting and developing entrepreneurial attitudes. He conducts courses and training in the design and implementation of business ideas, and advises on the development and support of entrepreneurship at the local and regional level. He is a certified academic tutor and expert in national and regional operational programs of EU funds.

Jakub Misztal, Krakow University of Economics

Jakub Misztal, BSc, Institute of Economics, Krakow University of Economics (Poland). His scientific interests include the aspect of the digital economy, competitiveness strategy and VOD platforms.

References

Act of 5 September 2016 on Trust Services and Electronic Identification. (2016).

Androniceanu, A., Georgescu, I., Kinnunen, J. (2022). Public Administration Digitalization and Corruption in the EU Member States. A Comparative and Correlative Research Analysis. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 65(E/ February), 5–22. doi: https://doi.org/10.24193/tras.65E.1

Arak, P., Bobiński, A. (2016). Czas na przyspieszenie Cyfryzacja gospodarki Polski. Warszawa.

Badzińska, E., Kubiak, K. (2013). Virtual tools of knowledge building and dyffusion. Ekonomiczne Problemy Usług, 104, 67–78.

Bates, A.W. (1993). Educational aspects of the telecommunications revolution. IFIP TC3 Third Teleteaching Conference (TeleTeaching ’93), 1–10. North-​Holland Publishing Co.

Brennen, J.S., Kreiss, D. (2016). Digitalization. In: The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy (Vol. 8). doi: https://doi.org/10.1002/9781118766804.wbiect111

Brzeziński, B., Lasiński-​Sulecki, K., Morawski, W. (Eds.). (2018). Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym : poprawa efektywności systemu podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Czaplewski, M. (2007). E-​biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Dąbrowska, A., Wódkowski, A., Janoś-​Kresło, M. (2009). E-​usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.

Di Pietro, L., Guglielmetti Mugion, R., Mattia, G., Renzi, M.F., Toni, M. (2015). The Integrated Model on Mobile Payment Acceptance (IMMPA): An empirical application to public transport. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 56, 463–479. doi: https://doi.org/10.1016/j.trc.2015.05.001

Dramski, M., Gutowski, P. (2010). The FTTD Technology as a Factor of Development of Information Society. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 57(I), 25–38.

Ejdys, J. (2018). Zaufanie do technologii w e-​administracji. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

European Commission. (2022a). Digital Economy and Society Index (DESI) 2022. Brussels.

European Commission. (2022b). Słownik Komisji Europejskiej [Dokument elektroniczny]. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/business-​economy-​euro/egovernment_pl#publiczna-​administracja-​elektroniczna.

Ferreira, M.C., Fontesz, T., Costa, V., Dias, T.G., Borges, J.L., e Cunha, J.F. (2017). Evaluation of an integrated mobile payment, route planner and social network solution for public transport. Transportation Research Procedia, 24, 189–196. doi: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.107

Firlej, K.A. (2016). Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Fornalik, J., Ziętek, J. (2019). Tax technology revolution. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(2), 40–52. doi: https://doi.org/10.7206/kp.2080–1084.294

Goltz-​Wasiucionek, D. (2011). E-​edukacja – początki, teraźniejszość, przyszłość. Forum Dydaktyczne: Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość, 7(8), 189–196.

Grabowska, S. (2018). E-​learning as a desired form of education in the area of industry 4.0. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 118, 171–180.

Jaszkiewicz, A. (2012). Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS. In: M. Goliński M. Szafrański (Eds.), Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Jendraszczyk, M. (2020). Likwidacja VAT-7 i VAT-7K oraz wprowadzenie nowej rozbudowanej wersji JPK_VAT – skutki dla podatników. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 2(282), 19–22.

Kagohara, D.M., van der Meer, L., Ramdoss, S., O’Reilly, M.F., Lancioni, G.E., Davis, T.N., Sigafoos, J. (2013). Using iPods® and iPads® in teaching programs for individuals with developmental disabilities: A systematic review. Research in Developmental Disabilities, 34(1), 147–156. doi: https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012.07.027

Kasprzyk, B. (2011). The aspects of the functioning e-​administration for quality of live of citizens. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 23, 343–353.

Khryk, V., Ponomarenko, S., Verhun, A., Morhulets, O., Nikonenko, T., Koval, L. (2021). Digitization Of Education As A Key Characteristic Of Modernity. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21(10), 191–195. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.10.26

Kubiak, K., Skawińska, A. (2015). High-​Tech enterprises in creating new solutions for mobile application. Ekonomiczne Problemy Usług, 852(117), 185–192.

Kuźmicz, K. (2012). E-​edukacja jest wszędzie – rozważania dotyczące istoty i zastosowania technologii mobilnych w kształceniu zdalnym. In: A. Dytman-​Stasieńko, J. Stasieńko (Eds.), Język @ multimedia: dialog – konflikt. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Lim, M.-J., Lee, E.-S., Kwon, Y.-M. (2012). Implementing Mobile Interface Based Voice Recognition System. In: T. Kim, J. Ma, W. Fang, Y. Zhang, A. Cuzzocrea (Eds.), Communications in Computer and Information Science. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-35603-2_23

López-​Gracia, Á., González-​Ramírez, T., De Pablos-​Pons, J. (2022). Key factors in the educational digital transformation of educational organizations. Profesorado, Revista de Currículum y Formación Del Profesorado, 26(2), 75–101. doi: https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i2.21222

Łysik, Ł., Kutera, R. (2013). Mobile Technologies as a Determinant of Development of Innovative Information Society. Ekonomiczne Problemy Usług, 105(2), 32–44.

McKinsey & Company. (2016). Cyfrowa Polska. Szansa na technologiczny skok do globalnej pierwszej ligi gospodarczej.

Ministerstwo Finansów. (2022). e-​Urząd Skarbowy. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/finanse/e-​urzad-​skarbowy.

Němec, D., Machová, Z., Kotlán, I., Kotlánová, E., Kliková, C. (2022). Corruption in Public Administration as a Brake on Transition to Industry 4.0. SAGE Open, 12(1). doi: https://doi.org/10.1177/21582440221085009

Niewiadomski, Z., Zirk-​Sadowski, M. (2016). Prawo wobec wyzwań epoki cyfryzacji. In: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (Eds.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa.

Niezgoda, M. (2022). Distance education: anopportunity or a threat? Youth in Central and Eastern Europe, 9(13), 1–11. doi: https://doi.org/10.24917/ycee.9243

Ogonek, N., Hofmann, S. (2018). Governments’ Need for Digitization Skills. International Journal of Public Administration in the Digital Age, 5(4), 61–75. doi: https://doi.org/10.4018/IJPADA.2018100105

Opinion of the European Economic and Social Committee ‘Ensuring an inclusive sector transformation towards a digitalized railroad sector’. (2020).

Osaula, V., Parfeniuk, I., Lysyniuk, M., Haludzina-​Horobets, V., Shyber, O., Levchenko, O. (2021).

Digitization Of Education: Current Challenges Of Education. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21(11), 368–372. doi: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.11.50

Parlament Europejski. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające program „Cyfrowa Europa” oraz uchylające decyzję (UE) 2015/2240. (2021).

Piecuch, A. (2019). Monitoring the Student’s Education Process – e-​Class Register. Edukacja Technika – Informatyka, 28(2), 80–85. doi: https://doi.org/10.15584/eti.2019.2.11

Pieczarka, K. (2017). E-​commerce filarem gospodarki cyfrowej. Prace Naukowe WSZiPT, 43(4), 125–140.

Pieriegud, J. (2017). Transformacja Cyfrowa Kolei. Warszawa.

Poliński, J., Ochociński, K. (2020). Cyfryzacja w transporcie kolejowym. Problemy Kolejnictwa Railway Reports, 64(188), 53–65. doi: https://doi.org/10.36137/1885P

Skonieczny, J., Kroik, J. (2010). Ścieżki rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 57(I), 113–119.

Skowroński, F., Miłosz, M. (2017). Comparative analysis of mobile interfaces services to search public transport connections. Journal of Computer Sciences Institute, 5, 174–178.

Śledziewska, K., Levai, A., Zięba, D. (2016). Use of e-​government in Poland in comparison to other European Union member states. Information Systems in Management, 5(1), 119–130.

Strenitzerova, M., Stalmachova, K. (2021). Customer requirements for urban public transport mobile application. Transportation Research Procedia, 55, 95–102. doi: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.06.010

Szewczyk, A. (2007). Zjawiska towarzyszące powstawaniu społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe. Studia Informatica, 21, 134–149.

Szymanek, P. (2021). The impact of launching the e-​Tax Office on increasing supervision over taxpayers. Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 3(295), 21–27. doi: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.8213

Tomaszewska, A., Bartnikowska, W., Bartosiewicz, I., Hazeńska, K., Kulig, A., Sowisz, D., Michalak, K. (2014). E-​dziennik jako element kultury informacyjnej szkoły. Edukacja Humanistyczna, 2(31), 197–208.

Truszkowska-​Wojtkowiak, M., Wojtkowiak, J. (2008). Społeczeństwo informacyjne: pytania o tożsamość, wiedzę i edukację. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Viñoles-​Cosentino, V., Sánchez-​Caballé, A., Esteve-​Mon, F.M. (2022). Development of the Digital Teaching Competence in University Contexts. A Systematic Review. REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio En Educación, 20(2), 11–27. doi: https://doi.org/10.15366/reice2022.20.2.001

Wachal, R. (1971). Humanities and computers: A personal view. The North American Review, 256(1), 30–33.

Wilk, S. (2014). E-​administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego. Retrieved from: http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2386

World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. Cologny–Geneva.

Wróbel, Maciej, Wojda, P. (2018). Opportunities to optimize the transport process with the use of artificial intelligence. Journal of TransLogistics, 4(1), 197–204.

Wróbel, Monika. (2009). E-​dziennik jako narzędzie wspierające proces edukacji szkolnej. E-​Mentor, 4(31), 51–55.

Zalewski, D., Krawczak, M. (2019). Kontrola podatkowa działalności gospodarczej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Downloads

Published

2022-12-28 — Updated on 2022-12-28

How to Cite

Piątkowski, M. J., & Misztal, J. . (2022). The impact of digitalization on society in the context of public services in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 36(4), 148–164. https://doi.org/10.24917/20801653.364.10