Vol. 16 (2010): Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries

					View Vol. 16 (2010): Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries

Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2010

 

Published: 2010-01-01

Articles