Prace KGP PTG mają 70 pkt.!

2023-07-20

Drodzy Autorzy i Czytelnicy,

z radością informujemy, że czasopismo Prace KGP PTG uzyskało podwyższenie punktacji na nowej liście ministerialnej czasopism naukowych - z 40 do 70 pkt.

 Zgodnie z obowiązującą punktacją, zamieszczoną w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo znajduje się pod poz. 16423 z liczbą 70 punktów. Przypisane dyscypliny naukowe to: architektura i urbanistyka oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Serdecznie zapraszamy do składania artykułów i do lektury czasopisma. 

Redakcja