The development and structure of industry in the district of Ümraniye, Istanbul

Authors

  • Kadir Temurçin Süleyman Demirel University Art and Sciences Faculty Department of Geography
  • Yolcu Aldirmaz Süleyman Demirel University Art and Sciences Faculty Department of Geography

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.26.14

Keywords:

distribution, industrialization, urbanisation, ümraniye

Abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Kadir Temurçin, Süleyman Demirel University Art and Sciences Faculty Department of Geography

Yolcu Aldirmaz, Süleyman Demirel University Art and Sciences Faculty Department of Geography

References

Buldam, A. (1981). Türkiye’de Küçük Sanayi Siteleri (Small industrial estates in Turkey – in Turkish). Ankara: Sosyal Planlama Başkanlığı, Planlama Dairesi.

Doğan, M. (2013). Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sanayileşme Süreci ve Son 10 Yıllık Gelişimi, Marmara Coğr. Derg., S.27, 511–550, İstanbul.

Göney, S.E. (1995). Sehir Coğrafyası (Urban Geography), İstanbul: İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Basımevi.

İstanbul Valiliği Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 2006 – 2007 (Istanbul environmental status report – in Turkish), Istanbul: İst. Çevre ve Orman Müdürlüğü Yay.

Karakuyu, M. (2008). Türkiye’de Sanayi Faaliyetlerinin Gelişmesi, Yapısı ve Dağılışı (The industrialization

process of Hadımköy; factors of development, structures and problems – in Turkish). Marmara Geographical Review, 18, 21–49.

Mutluer, M. (1995). Gelişimi, Yapısı ve Sorunlarıyla Denizli Sanayi (Development, structure and problems of Denizli industrial sector – in Turkish), Izmir: Ege Üniv. Basımevi.

Özerkmen, N. (1994). Türkiye’de Küçük Sanayinin Yapısı ve Bugünkü Durumu (Structure and current status of small industry in Turkey – in Turkish). Dil–Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Derg., 15, 275–292.

Özgüç, N. (1986–1987). Türkiye’de Sanayi Faaliyetlerinin Gelişmesi, Yapısı ve Dağılışı (The development of industrial activities in Turkey, structure and distribution – in Turkish). İstanbul Üniv. Ede. Fak. Coğrafya Derg., 2, 35–70.

Sanayi İstatistikleri (2013). (Industrial Statistics – in Turkish), Istanbul: İstanbul Sanayi. Odası (ISO).

Serin, N. (1963). Türkiye’nin sanayileşmesi (The industrialization of Turkey – in Turkish). Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak.Yay167 –149, Ankara: Ankara Üniv, pp.115–116.

Sevgi, C. (1994), Sanayileşme Sürecinde Türkiye ve Sanayi Kuruluşlarının Alansal Dağılımı (The process of industrialization in Turkey and spatial distribution of industrial organizations – in Turkish). Istanbul: Beta basım.

Sevim, Ü. (2006). Tekstil ve Konfeksiyon Yan Sanayi (Textile and apparel industry – in Turkish). Ankara: IGEME.

Temurçin, K. (2004). Isparta İlinde Sanayinin Gelişimi ve Yapısı (Developoment and structure of industry

in the Isparta Province – in Turkish). Ankara Üniv.Coğrafi Bilimler Derg., 2(2) 79–95.

Temurçin, K. (2013), The development and structure of industry in the district of Bağcılar, Istanbul.

Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, No. 95–111.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstatistik verileri (Statistical data – in Turkish) (2012). Ankara.

Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), İstatistik verileri (Statistical data – in Turkish) (2012). Ankara.

Tümertekin, E. (1967). İstanbul’da bir sanayi bölgesi: Bomonti (An industrial area in Istanbul: Bomonti

– in Turkish). İstanbul Üniv. Yay., No. 1282.

Tümertekin, E. (1968–1969). The growth and changes in the central business district of Istanbul. The

Review of the Geographical Institute of the University of Istanbul, 12, 27–37.

Tümertekin, E. (1970). İstanbul şehri ve Çevresinde Sanayi: Özellikler ve Dağılışı (The industry of Istanbul City: characteristics and distribution – in Turkish). İstanbul Üniv. Coğrafya Enst. Derg., 17, 33–69.

Tümertekin, E. (1972), İstanbul Sanayinde Kuruluş Yeri (Istanbul industry organization – in Turkish). İstanbul Üniv. Yay., 1808.

Tümertekin, E. (1984), De L’etat actuel du developpement des activites industrielles en İstanbul (The current state of industrial activities in Istanbul – In French). Ege Coğrafya Derg., 2, 109–128.

Tümertekin, E., Özgüç, N. (2005). Ekonomik Coğrafya; Küreselleşme ve Kalkınma (Economic geography, globalization and development – in Turkish). Istanbul: Çantay Kitabevi.

Downloads

Published

2015-01-03

How to Cite

Temurçin, K., & Aldirmaz, Y. (2015). The development and structure of industry in the district of Ümraniye, Istanbul. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 26, 207–233. https://doi.org/10.24917/20801653.26.14