Vol. 22 (2013): Conditions of economic development of spatial systems

					View Vol. 22 (2013): Conditions  of economic development  of spatial systems

Conditions  of economic development  of spatial systems

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 22,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii,

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2013

 

Published: 2013-06-30

Articles