The Global Development Conditions and the Location Factors of Business Services – the Case of Gdynia (Poland)

Authors

  • Maciej Tarkowski Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii Instytut Geografii Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.313.8

Keywords:

business service, business service offshoring, foreign direct investments, Gdynia, location factors

Abstract

The business service offshoring is one of the fastest growing branches the global economy. Since the middle of the first decade of the 21st century Polish largest cities, including functional urban area of Gdańsk and Gdynia, have become one of the most important business service destinations. The aim of the case study of Gdynia is to indicate the set of location factors determining the structure of incoming investments. The study uses inductive approach. Results of the existing research output and information regarding individual entities have been taken into account. The study identified general factors of business location services. They are also important in the case of Polish cities, including Gdynia. The strengths of Gdynia are primarily a very good availability of modern office space and communication accessibility. The city also stands out in terms of significant work resources - competition for employees is still not very severe. In addition to investors taking advantage of typical location factors (service shared centres or business outsourcing centres) in Gdynia operate those using the specificity of the location and structure of the economy. This actors perfect the ICT services, offering consulting and training services for the shipyards, shipowners and other large industrial enterprises, as well as designing ships and offshore structures. This kind of activities creates the specificity of Gdynia business services.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Maciej Tarkowski, Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii Instytut Geografii Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Maciej Tarkowski, Ph.D., University of Gdańsk, Faculty of Oceanography and Geography, Institute of Geography, Department of Regional Development Geography. Ph.D. in Earth sciences in the field of geography. Academic teacher in the Institute of Geography at University of Gdańsk. His research interests focus on: economic geography, especially on the issues of economic activity location; local and regional development, labour geography and urban economics with particular attention to economies of urbanisation a factors of development polarisation.

References

Berger, S. (red.). (2009). The foundations of non-equilibrium economics: The principle of circular and cumulative causation. Oxford: Routledge.

Budner, W. (2017). Tendencje rozwoju rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 16(1), 19–28.

Bunyaratavej, K., Hahn, E.D., Doh, J.P. (2007). International offshoring of services: A parity study. Journal of International Management, 13(1), 7–21.

Bunyaratavej, K., Hahn, E.D., Doh, J.P. (2008). Multinational investment and host country development: Location efficiencies for services offshoring. Journal of World Business, 43(2), 227–242.

Burdecka, W. (2004). Instytucje otoczenia biznesu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Chilimoniuk-Przeździecka, E. (2012). Czynniki lokalizacji inwestycji offshoringowych w Polsce na przykładzie usług biznesowych. Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 116, 109–123.

Churski, P. (2005). Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nauki ekonomiczne, 19(3), 13–30.

Czyż, T. (2004). Główne problemy badawcze polskiej geografii społeczno-ekonomicznej i ich ewolucja. W: Z. Chojnicki (red.). Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 81–94.

DNV GL – Safer Smarter Greener. (2016, 31 grudnia). Pozyskano z https://www.dnvgl.pl/index. html

Doh, J.P. (2005). Offshore outsourcing: Implications for international business and strategic management theory and practice. Journal of Management Studies, 42(3), 695–704.

Domański, B. (2004). Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne. Studia Regionalne i Lokalne, 2(16), 7–23.

Dominiak, J. (2004). Otoczenie biznesu jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Przegląd Geograficzny, 2(76), 209–234.

Dominiak, J. (2013). Rola otoczenia biznesu w rozwoju regionalnym w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 22, 44–64.

Duboz, M.-L., Rodet-Kroichvili, N., Slim, A. (2016). Are Central and Eastern European Countries a New Area for the Relocation of Business Services? An Analysis for 2000-2013. Revue d’études comparatives Est-Ouest, 47(01–02), 233–274.

Dziemianowicz, W. (1997). Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny. Studia Regionalne i Lokalne, 21(54), 7–179.

Farrell, D. (2005). Offshoring: Value creation through economic change. Journal of Management Studies, 42(3), 675–683.

Ferreira, J.J. M., Fernandes, C.I., Raposo, M.L., Thurik, R., Faria, J.R. (2016). Entrepreneur location decisions across industries. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(4), 985–1006.

Flyvbjerg, B. (2005). Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku. Studia socjologiczne, 2(177), 41–69.

Ford, M. (2016). Świt robotów. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy? Warszawa: CDP.PL.

Gorzelak, G. (2003). Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady. Studia Regionalne i Lokalne, 1(11), 37–58.

Górecki, J., Gurszyńska, K., Karpiesiuk, Ł., Polkowski, M. (2016). Sektor nowoczesnych usług bizensowych w Polsce 2016. Warszawa: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych.

Grabow, B., Henckel, D., Hollbach-Grömig, B. (1995). Weiche Standortfaktoren. Stuttgart: Kohlhammer.

Grosse, T. (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 1(8), 25–48.

Gwosdz, K. (2014). Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową: mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hätönen, J. (2009). Making the locational choice: A case approach to the development of a theory of offshore outsourcing and internationalization. Journal of International Management, 15(1), 61–76.

Hayter, R. (1997). The dynamics of industrial location: the factory, the firm, and the production system. Chichester: Wiley.

Holko, M. (2015). Kontrowersje wokół teorii rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 3(61), 5–22.

Kakowska-Mehring, W. (2012a, 6 czerwca). 500 miejsc pracy. WNS Global Services wybrał Gdynię. Pozyskano z http://biznes.trojmiasto.pl/500-miejsc-pracy-WNS-Global-Services-wybral- Gdynie-n59007.html

Kakowska-Mehring, W. (2012b, 10 września) (2016, 31 grudnia). Konferencja ABSL. Centra usług wspólnych „polubiły” Trójmiasto. Pozyskano z http://biznes.trojmiasto.pl/Konferencja- ABSL-Centra-uslug-wspolnych-polubily-Trojmiasto-n61753.html

Kakowska-Mehring, W. (2013, 21 grudnia). Światowe cięcia dotknęły też gdyński Thomson Reuters. Pozyskano z http://biznes.trojmiasto.pl/Swiatowe-ciecia-dotknely-tez-gdynski- Thomson-Reuters-n75590.html

Kakowska-Mehring, W. (2014, 1 listopada. Nordea Bank zniknął z rynku. Pozostał bank hipoteczny.

Pozyskano z http://biznes.trojmiasto.pl/Nordea-Bank-zniknal-z-rynku-Pozostal-bankhipoteczny- n84903.html Kiewlicz, R. (2013, 13 listopada) (2016, 31 grudnia). Nordea tworzy w Gdyni centrum operacyjne.

Szuka specjalistów z branży IT. Pozyskano z http://biznes.trojmiasto.pl/Nordea-tworzy-w- Gdyni-centrum-operacyjne-Szuka-specjalistow-z-branzy-IT-n74382.html

Kiewlicz, R. (2014, 11 grudnia) (2016, 31 grudnia). Saab otwiera biuro w Gdyni. Liczy na wojskowe kontrakty. Pozyskano z http://biznes.trojmiasto.pl/Saab-otwiera-biuro-w-Gdyni-Liczy-nawojskowe- kontrakty-n85854.html

Krzysztofek, K., Szczepański, M.S. (2005). Zrozumieć rozwój – od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych: podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kubik, J. (2016) (2016, 31 grudnia). Polacy z DNVGL w ciągu 5 lat wprowadzą zdalnie monitorowaną siłownię statku. Pozyskano z http://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/ polacy-z-dnvgl-w-ciagu-5-lat-wprowadza-zdalnie-monitorowana-si%C5%82ownie-statku.html

Memorandum Informacyjne Asseco Poland S.A. (2008). Rzeszów: Asseco Poland S.A.

Micek, G. (2009). Investigating the emergence of software development centres in Central and Eastern Europe. Geographia Polonica, 82(2), 21–33.

Misys. Szukamy ludzi z pasją, którzy nie boją się… ryzyka (2012, 22 listopada) (2016, 31 grudnia).Pozyskano z http://praca.trojmiasto.pl/Misys-Szukamy-ludzi-z-pasja-ktorzy-nie-boja-sieryzyka- n63984.html

Młody, M. (2016). Backshoring in Light of the Concepts of Divestment and De-internationalization: Similarities and Differences. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(3), 167–180.

Nazarczuk, J.M. (2013). Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

O Asseco. Profil (2016) (2016, 31 grudnia). Pozyskano z https://pl.asseco.com/o-asseco/profil/

Oczkowska, R. (2012). Offshoring w świetle wybranych koncepcji ekonomicznych. W: B. Mikuła (Red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 403–410.

Port Lotniczy Gdańsk im Lecha Wałęsy (2016, 31 grudnia). Mapa połączeń. Pozyskano z http:// www.airport.gdansk.pl/schedule/link

Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sass, M., Fifekova, M. (2011). Offshoring and outsourcing business services to Central and Eastern Europe: Some empirical and conceptual considerations. European Planning Studies, 19(9), 1593–1609.

Sony Picture otwiera Global Business Services w Gdyni (2010) (2016, 31 grudnia). Pozyskano z z http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_63470.html

Stańczyk, Z.J. (2004). Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2, 59–72.

Swianiewicz, P., Dziemianowicz, W. (1998). Atrakcyjność inwestycyjna miast: raport z badań. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Szmytkowska, M. (2006). Rozwój sektora teleinformatycznego w Trójmieście jako przejaw procesów globalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 160–166.

Tholons (2014). 2015 Top 100 Outsourcing Destinations. New York.

Wach, K. (2006). Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 769, 41–54.

Published

2017-09-27

How to Cite

Tarkowski, M. (2017). The Global Development Conditions and the Location Factors of Business Services – the Case of Gdynia (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(3), 114–131. https://doi.org/10.24917/20801653.313.8