Support for Entrepreneurship in Restructuring Shipbuilding Industry – the Example of Baltic Port of New Technologies

Authors

  • Tadeusz Palmowski Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii Instytut Geografii Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
  • Maciej Tarkowski Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii Instytut Geografii Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.303.12

Keywords:

entrepreneurship, Gdynia, industrial restructuring, public intervention, shipbuilding industry

Abstract

Restructuring of enterprises is a natural phenomenon in a capitalist economy. In a transformingPolish economy, it was a very deep, cumulated, turbulent and socially costly process. One of the industriesin which it lasted for the longest and brought very varied results was the shipbuilding industry. The articleaims primarily at presenting the restructuring process of this industry on the example of Gdynia, with particularemphasis on activities supporting public entities entrepreneurship. Inductive approach was used inthe research. The authors have analysed case studies, planning documents, activity reports, an informationcontained on the websites of the institutions. The results indicate that the condition for the success of a difficultrestructuring process, a stage of which was the closing down of a large shipyard and then the developmentof the smaller but varied businesses was a joint involvement of private and public capital. Publicentities took part in the process by improving infrastructure and creating, among others, the Baltic Port ofNew Technologies. Within the project, research facilities and offices for maritime industry based companiesof all sizes were supplied. Thanks to it better conditions for the implementation of new technologies in theshipbuilding industry were created, at the same time other sectors were provided with a stimulus to use innovations.Therefore, Porter agglomeration economies have been strengthened. The results are the starting point for discussion on factors affecting the resilience of the local economy against crisis and the role of thepublic sector in improving this feature.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii Instytut Geografii Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Tadeusz Palmowski, prof. dr hab. The University of Gdańsk, Institute of Geography, Regional DevelopmentGeography Department, professor in Earth Science (specialising in social and economic geography), Head ofthe Department of Regional Development Geography of Gdańsk University. His research focuses on maritimeeconomy, Baltic Europe, Kaliningrad Oblast, maritime cross-border cooperation, spatial management in marineand coastal regions.

Maciej Tarkowski, Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii Instytut Geografii Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Maciej Tarkowski, Ph.D., University of Gdańsk, Faculty of Oceanography and Geography, Institute of Geography,Department of Regional Development Geography. He holds a Ph.D. in Earth science in the field of geography.He is an academic teacher in the Institute of Geography at the University of Gdańsk. His research interestsfocus on: economic geography, especially on the issues of economic activity location; local and regionaldevelopment, labour geography and urban economics and in particular the role of profits of agglomeration inthe process of development polarization.

References

Acs, Z.J., Preston, L. (1997). Small and medium-sized enterprises, technology, and globalization: Introduction to a special issue on small and medium-sized enterprises in the global economy. Small Business Economics, 9(1), 1–6.

Antonowicz, A., Antonowicz, P., Bieliński, J. (2007). Outsourcing i kooperacja w przemyśle okrętowym. W: P. Antonowicz (red.). Diagnozy, strategie i rozwiązania na rzecz wzrostu zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego. Raport finalny z badań i analiz w ramach Partnerstwa Ponadnarodowego SOS Skills Of the Shipyard Employees – kwalifikacje pracowników przemysłu okrętowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 67–83.

Antonowicz, A., Antonowicz, P., Bieliński, J., Płoska, R., Valtanen, J. (2007). Przemysł okrętowy w regionie Morza Bałtyckiego. W: P. Antonowicz (red.).Diagnozy, strategie i rozwiązania na rzecz wzrostu zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego. Raport finalny z badań i analiz w ramach Partnerstwa Ponadnarodowego SOS Skills Of the Shipyard Employees – kwalifikacje pracowników przemysłu okrętowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 8–39.

Antonowicz, P., Antonowicz, A. (2009). Regionalny potencjał przedsiębiorstw okołostoczniowych województwa pomorskiego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, 271–284.

Bałtycki Port Nowych Technologii (2016a, 12 lipca). Tereny inwestycyjne. Pozyskano z http:// www.bpnt.eu/pl/oferta/tereny-inwestycyjne

Bałtycki Port Nowych Technologii (2016b, 12 lipca). Otoczenie biznesowe. Pozyskano z http:// www.bpnt.eu/pl/otoczenie-bizensowe

Bałtycki Port Nowych Technologii (2016c, 12 lipca). Biurowiec „Akwarium”. Pozyskano z http:// www.bpnt.eu/pl/oferta/budynek-akwarium

Błuś, M. (2016, 10 lipca). Przyszłość polskich stoczni. Pomorski Przegląd Gospodarczy. Pozyskano z http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/przyszlosc-polskich-stoczni

Borowiecki, R. (2010). Permanentna restrukturyzacja jako czynnik rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 835, 24–28.

Brodzicki, T., Zaucha, J. (2013). Study on Blue Growth, Maritime Policy and EU Strategy for the Baltic Sea Region. Sopot: Instytut Rozwoju. Pozyskano z http://www.instytut-rozwoju.org/ WP/IR_WP2013_04.pdf

Bruce, G., Garrard, I. (2013). The Business of Shipbuilding. Oxford: Informa Law from Routledge.

Christopherson, S., Michie, J., Tyler, P. (2010). Regional resilience: theoretical and empirical perspectives. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 3–10.

Churski, P. (2011). Zmienność rozkładu przestrzennego obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce – uwarunkowania i konsekwencje. Geography, 11(2), 357–369.

Czuczman, J. (2015). Nowoczesny i konkurencyjny polski przemysł stoczniowy na światowym rynku statków. W: A. Chilmon, K. Wyszkowski, Ł. Kolano, M. Gaczkowska, A. Lewandowska, J. Mazurek (red.). Bałtyk dla wszystkich. Warszawa: Global Compact Poland, 136–139.

Duguay, C.R., Landry, S., Pasin, F. (1997). From mass production to flexible/agile production. International Journal of Operations & Production Management, 17(12), 1183–1195.

Florida, R. (1996). Regional creative destruction: production organization, globalization, and the economic transformation of the Midwest. Economic Geography, 72(3), 314–334.

Karpiński, A., Paradysz, S., Soroka, P., Żółtkowski, W. (2013). Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Warszawa: Muza SA.

Martin, R. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography, 12(1), 1–32.

Mitchell, M.L., Mulherin, J.H. (1996). The impact of industry shocks on takeover and restructuring activity. Journal of Financial Economics, 41(2), 193–229.

Najwyższa Izba Kontroli (2011). Informacja o wynikach kontroli zabezpieczenia interesu publicznego w związku z realizacja ustawy kompensacyjnej wobec Stoczni Gdynia SA oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Warszawa: NIK.

Paradysz, S. (2015). Industrializacja, deindustrializacja i początek reindustrializacji Polski. Wiadomości Statystyczne, 6, 54–65.

Pomorski Park Naukowo-Techniczny (2016a, 13 lipca). Nabór do Parku Konstruktorów. Pozyskano z http://ppnt.pl/pl/oferta/nabor-do-parku-konstruktorow-2

Pomorski Park Naukowo-Techniczny (2016b, 13 lipca). Specjalistyczna infrastruktura. Pozyskano z http://ppnt.pl/pl/konstruktorow/specjalistyczna-infrastruktura

Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rachwał, T. (2011). Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalization. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 19, 1–10.

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Scott, A.J. (1988). Flexible production systems and regional development: the rise of new industrial spaces in North America and Western Europe. International Journal of Urban and Regional Research, 12(2), 171–186.

Simmie, J., Martin, R. (2010). The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 27–43.

Stabryła, A. (2011). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stocznia Gdynia SA (2016, 13 lipca). Historia. Pozyskano z http://www.stocznia.gdynia.pl/historia.php

Storper, M. (1989). The geographical foundations and social regulation of flexible production complexes. W: J. Woloch, M. Dear (red.). The power of geography: how territory shapes social life. Oxford: Routledge, 21–40. Pozyskano z http://ci.nii.ac.jp/naid/10003549313/

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Umiński, S., Wojnicka-Sycz, E., Brodzicki, T., Gawlikowska-Hueckel, K., Kwiatkowski, J. (2015). Analiza branż o największym potencjale eksportowym w województwie pomorskim i badanie potrzeb w zakresie usług wsparcia eksportu przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem branż elektryczno-elektronicznej/ICT, offshore/morskiej oraz farmaceutyczno-medyczno-kosmetycznej wraz z opracowaniem dotyczącym możliwości i sposobów podejmowania działań eksportowych na wybranych rynkach. Gdańsk–Sopot: Instytut Rozwoju. Pozyskano z http:// www.innobaltica.eu/sites/default/files/raport_hz_pom_v.2.pdf

Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość–Edukacja, 11, 24–36.

Published

2017-01-17

How to Cite

Palmowski, T., & Tarkowski, M. (2017). Support for Entrepreneurship in Restructuring Shipbuilding Industry – the Example of Baltic Port of New Technologies. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(3), 159–172. https://doi.org/10.24917/20801653.303.12