Gdańsk and Gdynia Seaports after 25 Years of Economic Transition

Authors

  • Maciej Tarkowski Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii Instytut Geografii Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.292.10

Keywords:

spatial adaptation, cargo traffic, seaports, economic transition

Abstract

The aim of the paper is to analyse the changes of competitive position of Gdańsk and Gdynia seaports (Baltic Sea, Gulf of Gdańsk, Poland) in the period of economic transition. The volume cargo traffic has been analysed as the basic measure in competitive position. The analysis of the structure of this cargo traffic has allowed to identify the factors and conditions, which impacted on both seaports competitive position. Crude oil, oil products, coal and coke as well as containers has been the types of cargo, which recorded the biggest changes in the volume of handling. The changes in the position of Gdańsk and Gdynia ports have been compared to other Polish, Baltic and global seaports, as well as to inland components of the Polish transport system. The competitive position of analysed seaports has been strengthened in comparison to the other ports, but rather weakened as elements of the Polish transport system. The observed changes were not only the effect of industrial restructuring, but also the result of reorientation of the foreign trade direction, foreign direct investment inflows, expansion of German ports hinterland area and the strategic priorities in the construction of Polish road network process. In the paper the attempt to apply the typology of spatial adaptation of industrial enterprises presented by Stryjakiewicz (1999), in order to the change the activities of the Gdańsk and Gdynia seaports,

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Maciej Tarkowski, Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii Instytut Geografii Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Maciej Tarkowski, Ph.D., University of Gdańsk, Faculty of Oceanography and Geography, Institute of Geography, Department of Regional Development Geography. Ph.D. in Earth sciences in the field of geography. Academic teacher in the Institute of Geography at University of Gdańsk. His research interests focus on: economic geography, especially on the issues of economic activity location; local and regional development, labour geography and urban economics with particular attention to economies of urbanisation a factors of development polarization.

References

Domański, B. (2002). Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obszary metropolitalne w Polsce, PraceKomisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 4, 9–17.

International Shipping Facts and Figures – Information Resources on Trade, Safety, Security,Environment (2012). Londyn: International Maritime Organisation (IMO). Maritime Knowledge Centre.

May, J. (2008). Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych – przykład Łodzi. Prace Komisji GeografiiPrzemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 154–172.

Neider, J. (2013). Rozwój polskich portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Palmowski, T. (2011). Terminal głębokowodny w Gdańsku. Zeszyty Naukowe UniwersytetuSzczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 657(15), 26–273.

Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa:CeDeWu.

Polska 1989–2014 (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Popkiewicz, M. (2012). Świat na rozdrożu. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.

Profil przedsiębiorstwa (2014, 10 grudnia). Polzug. Pozyskano z http://www.polzug.de/pl/przedsiebiorstwo.html

Rachwał, T. (2010) Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105–124.

Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2006 (2006). Warszawa–Szczecin: Główny UrządStatystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2009 (2009). Warszawa–Szczecin: Główny UrządStatystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2013 (2013). Warszawa–Szczecin: Główny UrządStatystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Stała-Szlugaj, K. (2013). Import węgla do Polski – uwarunkowania logistyczne. Polityka Energetyczna, 16(4), 125–138.

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Szwankowski, S. (1998). Lądowo-morskie łańcuchy transportowe. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Tendencje w polskiej gospodarce morskiej w latach 90. (2001). Warszawa–Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.

UNCTAD Stat Data Center (2014, 10 grudnia). UNCTAD. Pozyskano z http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=32363.

Wendt, J. (1999). Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie Środkowej. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Published

2015-06-01

How to Cite

Tarkowski, M. (2015). Gdańsk and Gdynia Seaports after 25 Years of Economic Transition. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(2), 147–162. https://doi.org/10.24917/20801653.292.10