Transport Accessibility from Poland to Tourist Regions of the Croatian Coastline

Authors

  • Tomasz Wiskulski Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Wydział Turystyki i Rekreacji Katedra Zarządzania Turystyką i Rekreacją
  • Jan A. Wendt Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii Instytut Geografii Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.304.6

Keywords:

Croatia, road transport, transport accessibility, transport demands

Abstract

The geopolitical situation in Croatia after the civil war of the early 90s of the twentieth century contributed to a significant decline of tourism. History shows that a country where were military operations can effectively use given them a chance and develop the tourist offer with the transport infrastructure which is essential for realizing tourist function. The aim of the paper is to present the differences of transport accessibility of tourist regions on the Croatian coastline in by road transport as a main type of transport which is affecting the tourism movement in that country (Kruczek, Sacha, 1996). Great importance for the volume of air transport has a road transport where the average time needed for the trip from Poland to Croatian tourist regions is approximately 14 hours. In the case of road transport it’s hard to talk about the implementation of one of the traffic demands about traffic safety because of loss of concentration which is accompanying to long drive (Bentkowska-Senator, Kordel, 2008). On the other hand directness and relative cheapness of using road transport in relation to air transport are the main determinants of choice this mode of transport (Serafin, 2015). However, in the case of coach transport we can talk about the implementation of multitude postulate whose implementation in the case of air transport and the car transport is impossible (Pawlicka, 1978; Milewski, 2012).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Tomasz Wiskulski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Wydział Turystyki i Rekreacji Katedra Zarządzania Turystyką i Rekreacją

Tomasz Wiskulski, M.Sc., Gdansk University of Physical Education and Sport, Faculty of Tourism and Recreation, the Unit of of the Basics of Recreation and Leisure Management. He graduated from Geography at the Faculty of Oceanography and Geography and from Economy at the Faculty of Economics. His research focuses on regional development, tourism, and road transport.

Jan A. Wendt, Uniwersytet Gdański Wydział Oceanografii i Geografii Instytut Geografii Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego

Jan A. Wendt, professor at the University of Gdansk, Faculty of Oceanogaphy and Geography, Department of Regional Development Geography. He is also a professor at the Gdansk University of Physical Education and Sport, Faculty of Tourism and Recreation. His research deals with the geographical conditions and threats of tourism development, theory and research methods, and tourism planning. His research work included cross-border tourism, Polish tourism movement, historical tourism, dark tourism and nautical tourism.

References

Bentkowska-Senator, K., Kordel, Z. (2008). Transport w turystyce. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki.

Kruczek, Z., Sacha, S. (1996). Europa – zarys geografii turystycznej. Kraków: Ostoja.

Milewski, D. (2012). Postulaty przewozowe jako cechy jakości przewozów turystycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 258, 161–171.

Pawlicka, Z. (1978). Przewozy pasażerskie. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Rucińska, D. (2011). Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, 9, 287–304.

Serafin, M. (2015, 17 grudnia). Czy to koniec okresu hossy na polskim rynku lotniczym? Polski Rynek Transportu Lotniczego. Pozyskano z www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/3817

Wiskulski, T. (2013). Dostępność transportowa centrów turystycznych Chorwacji na przykładzie transportu lotniczego. W: T.

Wiskulski, M. Pilarski (red.). Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych, t. 2. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 165–172.

Published

2016-12-06

How to Cite

Wiskulski, T., & Wendt, J. A. (2016). Transport Accessibility from Poland to Tourist Regions of the Croatian Coastline. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(4), 79–91. https://doi.org/10.24917/20801653.304.6