Vol. 35 No. 3 (2021): Selected methods of tourism industry research

					View Vol. 35 No. 3 (2021): Selected methods of tourism industry research

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 35 (3)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 35 (3)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2021

Published: 2021-09-30

Articles