Instruments financed by the regional policy

Authors

  • Janusz Soboń Akademia Morska w Szczecinie
  • Roman Szewczyk Akademia Morska w Szczecinie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.20

Keywords:

instruments financed, regional policy

Abstract

The article describes the impact of financial integration on regional policies, instruments and types of financial instruments from the previous and current programming period in order to promote Polish regional policy

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Antoniuk A., Deoniziak A., Dziura M., Sadowski T., Świderski G., 2007, Vademecum beneficjenta,Działanie 2.3 SPO WKP, Warszawa

Bernaś B., 2005, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław

Brodecki Z., 2004, Finanse, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa

Brodecki Z., 2005, Regiony, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa

Dynia E., 2006, Integracja europejska, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa

Famulska T., Nowakowski J., 2006, Centrum Doradztwa i Informacji, Difin Sp. z o.o., Warszawa

Filipiak A., 2009, Fundusze Unii Europejskiej, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa

Kaja J., Piech K., 2005, Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

Kierzkowski T., 2009, Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, C.H. Beck, Warszawa

Marszałek A., 2004, Integracja ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Oręziak L., 2005, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Patrzałek L., 2006, Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo WSB, Poznań

Rudnicki M., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej: zagadnienia prawno-finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, 2010, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, Program Regionalny – Narodowa Strategia Spójności

www.konkurencyjnosc.gov.pl

www.dotacjeue.org.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.ewt.gov.pl/Dokumenty

www.efs.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://www.zporr.gov.pl/

Downloads

Published

2010-01-01

How to Cite

Soboń, J., & Szewczyk, R. (2010). Instruments financed by the regional policy. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 229–234. https://doi.org/10.24917/20801653.15.20