Vol. 35 No. 2 (2021): Conditions for Transformations of Socio-Economic Structures in Spatial Systems – Selected Examples

					View Vol. 35 No. 2 (2021): Conditions for Transformations of Socio-Economic Structures in Spatial Systems – Selected Examples

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 35 (2)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 35 (2)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2021

Published: 2021-06-29