Characteristics of Tourism and Recreation Studies Candidates at the Pedagogical University of Cracow

Authors

  • Roman Malarz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.25

Keywords:

szkolnictwo wyższe, turystyka i rekreacja, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Abstract

In year 2009, Institute of Geography of the Pedagogical University of Cracow created a new course of study, i.e. Tourism and Recreation. A record breaking number of 1022 prospective students applied for enrolment for the first year of study. A great majority of candidates came from the Małopolskie voivodship and the city of Cracow (the total of 65.1%). A significant number of applicants came also from the neighbouring provinces, i.e. Podkarpackie (11.4%), Śląskie (10.1%) and Świętokrzyskie (5.0%). Over 35% of candidates came from rural areas, which constitutes a fairly high percentage value on the national scale, due to the fact that the Małopolskie, Podkarpackie, and Świętokrzyskie voivodships constitute territorial units where rural residents are outnumbered by rural population. Admission was based on applicants’ results obtained in the secondary-school-leaving exam. The recruitment committee calculated the average of grades obtained from all exams, applying 1.5 conversion factor to advance level exams, and 1.5 and 2 conversion factor to the basic and advanced level exam in geography, respectively. Consequently, the highest-scoring applicants exceeded the value of 100%. The highest score was achieved by a candidate from Węgierska Górka (143.83%). The applicant with the lowest score came from Cracow (41.33%). The average grade obtained from the secondary-school leaving exam for all applicants equalled 76%. The majority of candidates were women (72.7%), who also “improved” their results and constituted 80% of students admitted to the first year of study.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Długosz Z., 1987, Rekrutacja i wyniki egzaminów wstępnych na kierunek geograficzny na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1968–1985, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 70, s. 167–181

Długosz Z., 1977, Rekrutacja i wyniki egzaminów wstępnych na kierunek „Geografia” Uniwersytetu Jagiellońskiego w niektórych aspektach społeczno-przestrzennych, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 44, s. 41–54

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Włodarczyk B., 1995, Charakterystyka kandydatów na studia z geografii turyzmu i hotelarstwa na Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 1994/95, Turyzm, t. 5, z. 1, s. 84–88

Jażdżewska I., Wolaniuk A., 1996, Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1995, Turyzm, t. 6, z. 2, s. 121–126

Malarz R., Rettinger R., Warcholik W., (w druku), Preferencje młodzieży wiejskiej w wyborze kierunku studiów (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Wydawnictwo WSEiP, Kielce

Prestiż, profesjonalizm, nowoczesność, 2009, folder reklamowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, s. 28

Szkolnictwo wyższe w Krakowie – perspektywy rozwoju w kontekście zmian demograficznych. Prognoza na lata 2009–2014, 2009, praca zbiorowa pod red. K. Jakóbika, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków

Szulc T., 2000, Wyjść z wiejskiego kręgu niemocy, Głos Uczelni, nr 84, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, s. 16–24

Published

2010-01-01

How to Cite

Malarz, R. (2010). Characteristics of Tourism and Recreation Studies Candidates at the Pedagogical University of Cracow. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 286–298. https://doi.org/10.24917/20801653.15.25