Influence of globalization and European integration processes on structural transformations in the Polish sugar industry

Authors

  • Marcin Niemczak Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.12.7

Keywords:

globalizacja, integracja, transformacja, przemysł, cukrownictwo

Abstract

The problem of economic transformation, and especially of structural transformations of industries in view of globalization and European integration becomes particularly significant. One of the most important effects of globalization, vital in modernization of economy, is restructuring of industry. This process requires precise recognition of the mechanisms of its functioning and identification and employment of these mechanisms in the process of adapting countries’ economies to the new, competitive conditions of the global economy.Such actions are indispensable to increase the competitiveness of products and services provided by enterprises.In the period of transformation, functioning of the Polish sugar industry depended not only on the current socio-economic conditions, but also on the influence of integration processes. As economic transformation, especially restructuring of enterprises, is strictly connected with great financial expenditure and with changes in the system of management, it had an effect on the course of transformations in the spatial structure of the Polish sugar industry

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Borowiecki R., 2002, Dylematy zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej w Polsce, [w:] Gospodarka Polski na przełomie wieków, red. Z. Dach, PTE, Kraków

Czapiewski M., Kreft Z., 1996, Koncepcja restrukturyzacji Portu Handlowego Gdynia S.A., [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, oprac. i red. naukowa R. Borowiecki, AE-TNOiK, Kraków

Durlik I., 1998, Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa

Jagoda H., Lichtarski J., 1994, Problemy i wytyczne restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, red. R. Borowiecki, AE-TNOiK, Kraków

Jasiński Z., 1992, Restrukturyzacja systemu zarządzania przedsiębiorstwem, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 8

Kamela-Sowińska A., Marecki A. B., 1992, Niezbędne indywidualne podejście, „Rzeczpospolita” z 19 VIII

Nalepka A., 1998, Zarys problematyki restrukturyzacji przemysłu, Antykwa, Kraków–Kluczbork

Niemczak M., 2006, Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego w Polsce, Praca magisterska wykonana w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii AP w Krakowie pod kierunkiem prof. Zbigniewa Zioło

Niemczak M., 2008, Przemiany struktur polskiego przemysłu cukrowniczego jako efekt procesu restrukturyzacji, Procesy transformacji układów przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Warszawa–Kraków

Poznański K., 2001, Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Olsztyn

Rozporządzenie Rady (WE) NR 318/2006

Sadzikowski W., 1989, Finansowanie procesu restrukturyzacji przemysłu w Polsce, „Finanse”, nr 1

Sapijaszka Z., 1997, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia, PWN, Warszawa

Stabryła A., 1995, Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków

Stabryła A., red., 2000, Strategie wzrostu produktywności firmy, Kraków

Suszyński C., 1999, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa

Zaorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Zioło Z., 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków

Zioło Z., Rachwał T., 2006, Wprowadzenie, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa–Kraków

Zioło Z., 2006, Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Warszawa –Kraków

Published

2009-01-01

How to Cite

Niemczak, M. (2009). Influence of globalization and European integration processes on structural transformations in the Polish sugar industry. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 12, 87–96. https://doi.org/10.24917/20801653.12.7