Tourism and Development Aid and the Socio-Economic Development Level of Geographically Disadvantaged and Least Developed Countries

Authors

  • Michał Jasiński Warsaw School of Economics

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.333.9

Keywords:

development aid, international tourism, the South

Abstract

The aim of the article is to analyse the significance of the tourist product export and development aid, as well as the level of socio-economic development in 83 countries of the Global South. These countries have been grouped due to geographical features that significantly inhibit socio-economic development: 1) small island developing states, and 2) land-locked developing countries. These countries have been identified for the purposes of the article as countries with geographical disadvantage. In addition, a group of the least developed countries was distinguished. The significance of the tourist product export was measured by the tourism export index (WEPTG) constructed for the needs of the study. The degree of importance of development assistance (aid) was measured by the development aid in the economy (WPRG). The level of socio-economic level was assessed with the use of Human Development Index (HDI) and Gross National Income (GNI) per capita. The analysis shows that economies with high WEPTG were on the highest economic development level. Further analysis assets that “tourism monoculture” is significant only in small island developing states but “aid monoculture” occurs in some small states and in countries with bigger development opportunities. The research results shows that tourism specialisation in most of the analysed countries have positive aspects.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Michał Jasiński, Warsaw School of Economics

Michał Jasiński, PhD in Economics, Jean Monnet Chair of the European Union, Collegium of Socio-Economics, Warsaw School of Economics. His research interests include socio-economic processes of development in Global South especially in Small Island Developing States (SIDS) and International Tourism and Official Development Assistance (ODA) in those processes.

References

Bank Światowy (2018). Pozyskano z https://data.worldbank.org/ Bartkowiak, R. (2013). Ekonomia rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bertram, G. (2006). Introduction: The MIRAB model in the twenty-first century. Asia Pacific Viewpoint, 47(1), 1–13.

Bertram, G., Watters, R.F. (1984). New Zealand and its Small Island Neighbours: A Review of New Zealand Policy Toward the Cook Islands, Niue, Tokelau, Kiribati and Tuvalu. Wellington: Institute of Policy Studies, Victoria University of Wellington.

Bertram, G., Watters, R.F. (1985). The MIRAB Economy in South Pacific Microstates. Pacific Viewpoint, 26(3), 497–519.

Bertram, G., Watters, R.F. (1986). The MIRAB Process: Earlier Analysis in Context. Pacific Viewpoint, 27(1), 47–59.

Budnikowski, A. (2017). Ekonomia międzynarodowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Czaplicka, K. (2007). Wzrost i rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się. W: R. Piasecki (red.). Ekonomia rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dudziński, J. (1986). Najsłabiej rozwinięte kraje Trzeciego Świata. Szczecin: Wydawnictwo Glob.

Dudziński, J. (1992). Położenie geograficzne jako bariera rozwoju ekonomicznego. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Easterly, W. (2006). The White Man’s Burden. Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done so Much Ill and so Little Good. Oxford: Oxford University Press.

Encontre, P. (2004). SIDS as a category: adopting criteria would enhance credibility. W: Is a special treatment of small island developing States possible? UNCTAD.

Faye, M.L., McArthur, J.W., Sachs, J.D., Snow, T. (2004). Challenges Facing Landlocked Developing Countries. Journal of Human Development, 5(1), 31–68.

Garbicz, M. (2012). Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

Giezgała, J. (1969, 1977). Turystyka w gospodarce narodowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Hein, P. (2004). Small island developing States: origin of the category and definition issues. W: Is a special treatment of small island developing States possible? UNCTAD.

Jasiński, M. (2010). Teoria zależności od ścieżki a małe gospodarki wyspiarskie. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 28, 52–72.

Jasiński, M. (2017a). Aspekty monokulturowe pomocowej choroby holenderskiej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studia i Prace, 3(31), 151–167.

Jasiński, M. (2017b). Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie. Studia i Prace. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 49(2), 317–333.

Jasiński, M. (2017c). Poziom rozwoju społecznego i zamożności a pomoc rozwojowa i przekazy w państwach o niekorzystnym położeniu geograficznym. W: J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski (red.). Społeczny kontekst ekonomii. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Jasiński, M. (2018a). Kirgiski syndrom MIRAB. Studia i Prace. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 53(2), 37–52.

Jasiński, M. (2018b). Nasycenie gospodarki turystyką a poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego w małych rozwijających się państwach wyspiarskich. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2), 311–324.

Jasiński, M., Górska, A. (2018). Turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa i przekazy jako narzędzia przełamania stagnacji społeczno-gospodarczej w państwach Globalnego Południa o niekorzystnym położeniu geograficznym oraz najsłabiej rozwiniętych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 199–208.

Jaszkiewicz, M., Latoszek, E. (2013). Polityka rozwojowa Unii Europejskiej. Geneza, ewolucja, zasady funkcjonowania. W: E. Latoszek, M. Proczek (red.). Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Jędrusik, M. (2003). Trzy modele kolonizacji turystycznej na przykładzie archipelagów mórz ciepłych. Przegląd Geograficzny, 1(75), 81–100.

Kachniewska, M., Niezgoda, A., Pawlicz, A. (2012). Globalizacja i internacjonalizacja działalności turystycznej. W: M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz (red.). Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Landes, D.S. (2007). Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Leszczyński, A. (2016). Eksperymenty na biednych. Polityczny, moralny i ekonomicznych spór o to, jak pomagać skutecznie. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

McElroy, J.L. (2006). Small island tourist economies across the life cycle. Asia Pacific Viewpoint, 47(1), 61–77.

McElroy, J.L., Parry, C.E. (2010). The characteristics of small island tourist economics. Tourism and Hospitality, 10, 315–328.

Mirkowska-Ostatek, M. (2013). Oficjalna pomoc rozwojowa jako czynnik eliminujący skalę ubóstwa w państwach Trzeciego Świata. W: E. Latoszek, M. Proczek (red.). Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Moyo, D. (2009). Dead Aid. Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Piasecki, R. (2003). Rozwój gospodarczy a globalizacja. Ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Piasecki, R. (2007). Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych. W: R. Piasecki (red.). Ekonomia rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rodrik, D. (2002). Institutions, Integration, and Geography: In Search of the Deep Determinants of Economic Growth. Pozyskano z https://wcfia.harvard.edu/publications/institutions-integration- and-geography-search-deep-determinants-economic-growth

Rodrik, D., Subramanian, A. (2003). The Primacy of Institutions (and what this does and does not mean). Finance & Development, 40(2), 31–34.

Sen, A. (2002). Rozwój i wolność. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

UNCTAD (1973). Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development Third Session. Santiago de Chile, 13 April to 21 May 1972. Volume I. Report and Annexes. New York: United Nations.

UNCTAD (2010). In-depth evaluation of UNCTAD’s technical cooperation activities dedicated to least developed countries, landlocked developing countries, small island developing states and other structurally weak, vulnerable and small economies.

UNCTAD (2018). Pozyskano z https://unctad.org/ UNDP (2018). Human Development Indices and Indicators. 2018 Statistical Update.

Wodejko, S. (1989). Ruch przyjazdowy z zachodu do wybranych państw socjalistycznych jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki.

Wodejko, S. (1998). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.

Published

2019-09-30

How to Cite

Jasiński, M. (2019). Tourism and Development Aid and the Socio-Economic Development Level of Geographically Disadvantaged and Least Developed Countries. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(3), 127–147. https://doi.org/10.24917/20801653.333.9